Poliittista tukea tarvitaan pohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden rakentamiseksi

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
15.10.2009


Poliittista tukea tarvitaan pohjoismaisten sähkön vähittäismarkkinoiden
rakentamiseksi

Pohjoismaiden ministerineuvoston energia-asioista vastaavat ministerit
kokoontuvat 27. lokakuuta keskustelemaan yhteispohjoismaisista sähkön
vähittäismarkkinoista. Toimivien vähittäismarkkinoiden luominen on jo asetettu
tavoitteeksi, mutta toistaiseksi kehitys on ollut melko hidasta. Fortum uskoo,
että yhteispohjoismaiset sähkön vähittäismarkkinat ovat kilpailun ja kuluttajan
kannalta paras ratkaisu ja peräänkuuluttaa hankkeelle vahvaa poliittista tukea
työn tehostamiseksi.

Pohjoismaiset energiaviranomaiset Nordic Energy Regulators (NordREG) jätti
toukokuussa pohjoismaiden ministerineuvostolle raportin, jossa se painottaa
yhteispohjoismaisten vähittäismarkkinoiden hyötyjä kuluttajille. Raportissaan
NordREG alleviivaa, että yhteisten vähittäismarkkinoiden myötä sähkönkäyttäjien
asema vahvistuisi lisääntyneen kilpailun ansioista ja että tarjolla olisi
laajempi valikoima tuotteita ja palveluja. NordREGin lausunto on linjassa
Fortumin näkemyksen kanssa ja yhtiö peräänkuuluttaa hankkeelle poliittista
tukea.

”Toimivien yhteispohjoismaisten vähittäismarkkinoiden luominen on kilpailun ja
kuluttajan kannalta paras ratkaisu ja nyt sille tarvitaan tukea korkeimmalta
poliittiselta tasolta. Selkeä viesti Pohjoismaiden ministerineuvostolta nostaisi
koko hankkeen profiilia ja uskottavuutta huomattavasti. Myös Fortum haluaa olla
vahvasti mukana luomassa aidosti yhteisiä pohjoismaisia sähkön
vähittäismarkkinoita”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio Kuula.

Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat maailman kehittyneimmät

Pohjoismaiset sähkömarkkinat ovat tehokkuudeltaan ja toimivuudeltaan maailman
huippuluokkaa. Sähkön tukkumarkkinat Pohjoismaissa ovat jo yhdentyneet, mutta
vähittäismarkkinat ovat vielä pääosin kansalliset, vaikka markkinat vapautettiin
yli 10 vuotta sitten.

Peruspalvelut, kuten helppo ja turvallinen sähkönmyyjän vaihto, toimivat
kansallisilla vähittäismarkkinoilla suhteellisen hyvin jo nyt, mutta
asiakaspalvelun laatua ja nopeutta on vielä tarvetta parantaa. Tämän lisäksi
vähittäismarkkinoilla on velvollisuus kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi ja valmistautua tuleviin haasteisiin. Sähköautot, hajautettu
energiantuotanto ja älykkäät kodit ovat esimerkkejä toimenpiteistä
energiansäästön ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Vähittäismarkkinoiden
tehtävä on tarjota rakenne innovaatioiden ja kestävän kehityksen
rohkaisemiseksi. Harmonisoitujen markkinoiden luominen yhteisvoimin toisi
selkeitä etuja, koska kaikilla Pohjoismailla on samat haasteet edessään
lähitulevaisuudessa.

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, Fortum Oyj
Puh. 040 826 26 46, esa.hyvarinen@fortum.com

NordREGin raportti (lataa englanninkielisen pdf-raportin):

Fortumin kannanotto yhteispohjoismaisista vähittäismarkkinoista