PUHTAAMPAA BENSIINIÄ KOTIMAAHAN JA VIENTIIN

Uusi tuotantoyksikkö rakennetaan Naantaliin

 

Fortumin Naantalin erikoistuotejalostamolla on päätetty toteuttaa tuotantolaitoksen historian suurin investointihanke. Investoinnin taustalla on Fortumin ympäristöajattelu, jonka mukaisesti toimitaan ympäristöasioissa kaukonäköisesti ja vastuullisesti. Puhtaammilla tuotteilla on tulevaisuudessa yhä kasvava kysyntä.

 

Rikkipitoisuus laskee oleellisesti

 

Uuden rakennettavan yksikön tehoa kuvaa se, että bensiinin rikkipitoisuus laskee nykyisestä kymmenenteen osaan eli käytännössä lähes rikittömäksi. Teknologiavalinnassa on päädytty ranskalaisen IFP:n vaihtoehtoon.

 

Toteutustaikataulu ja investointikustannus

 

Hankkeen suunnitteluvaihe on jo menossa. Yksikön rakentaminen alkaa keväällä ja tuotantoon yksikkö saadaan ensi vuoden huhtikuussa. Rakentamisen toteuttaa Neste Engineering Oy.

 

Hankkeen kokonaiskustannus on noin 100 miljoonaa markkaa ja sen työllistävä vaikutus on 500 henkilötyövuotta. Investoinnin kotimaisuusaste on 85 %.

 

TURVALLISUUSSELVITYS JA SISÄINEN PELASTUSSUUNNITELMA VALMISTUNEET

 

Myös ympäristön asukkaille tietoa suuronnettomuuden varalta

 

Vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen (59/1999) mukaisesti on Fortumin Naantalin erikoistuotejalostamo tehnyt turvallisuusselvityksen. Turvallisuusselvitys tehdään siis asetusmuutoksen takia eikä johdu erikoistuotejalostamon turvallisuustason muutoksesta. Selvitys luovutettiin tällä viikolla Turvatekniikan keskukselle.

 

Turvallisuusselvityksessä on kartoitettu ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaikutukset huomioiden myös suuronnettomuusriskit ja se sisältää vastuut, päämäärät ja toimintatavat sekä ohjeet erilaisissa tilanteissa toimimiselle.

 

Ympäristön asukkaille jaettu oma turvallisuustiedote

 

Turvallisuusselvityksen toimintaperiaatteissa on kirjattu myös, että kerromme ympäröivälle yhteisölle ja muille sidosryhmille toiminnastamme ja tuotannossamme esiintyvistä ympäristö- ja turvallisuuspoikkeamista nopeasti ja avoimesti. Tähän liittyen olemme painattaneet kuusisivuisen Turvallisuustiedotteen, joka on jaettu tällä viikolla yli 5000 kotiin ja yritykseen Naantalissa ja Raisiossa. Tiedotteessa kerrotaan laitoksen toiminnasta ja siellä käsiteltävien vaarallisten aineiden ominaisuuksista, onnettomuustilanteiden ehkäisemisestä ja varautumisesta suuronnettomuuksien varalta sekä annetaan toimintaohjeita.  Turvallisuustiedote on tehty yhteistyössä palo- ja pelastusviranomaisten kanssa.

 

Lisätietoja

 Viestintäpäällikkö Timo Tunturi, puh. 010 45 26251.