Sähkönkulutuksen ilmastovaikutus mahdollista nollata siirtymällä vihreään sähköön

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
10.11.2009

Sähkönkulutuksen ilmastovaikutus mahdollista nollata siirtymällä vihreään
sähköön

Tutkimus: Kuluttajat eivät tiedä sähkönkulutuksen vaikutusta hiilijalanjälkeensä

Kuluttajan hiilijalanjälkeen eniten vaikuttavat osa-alueet ovat
suuruusjärjestyksessä asunnon sähkön käyttö ja lämmitys, elintarvikkeet sekä
autoilu. Helpoin tapa kuluttajalle pienentää omaa hiilijalanjälkeään on
siirtyminen vihreän sähkön käyttäjäksi. Vihreä sähkö on uusiutuvilla
energiamuodoilla tuotettua CO₂-päästötöntä sähköä, jota saadaan vesi- ja
tuulivoiman lisäksi mm. puusta, biokaasusta, maalämmöstä, auringosta ja
aalloista. Marraskuun alussa Fortum uudisti kuluttaja-asiakkaidensa
sähkötarjontaa niin, että jatkossa kaikki asiakkaat saavat pelkästään
vesivoimalla tuotettua sähköä.

Asunnon lämmitys ja sähkön käyttö muodostavat keskimäärin neljäsosan kuluttajien
hiilijalanjäljestä. Silti vain kolme prosenttia suomalaisista pitää vihreään
sähköön siirtymistä tehokkaimpana keinona ilmastonmuutoksen hillitsemisessä,
selviää Fortumin teettämästä Ilmastonmuutos ja kuluttajat -tutkimuksesta.
Tutkimuksen toteuttivat viestintätoimisto Pohjoisranta ja Protone Oy.

”Siirtyminen vihreään sähköön on yksi merkittävimmistä yksittäisistä
ympäristöteoista, jonka jokainen voi tehdä. Suomalaisten aiheuttamista
ilmastopäästöistä iso osa syntyy sähkönkulutuksesta. Asiakas on kuningas
sähkömarkkinoillakin. Kun kuluttajat päättävät ostaa vain ympäristöystävällistä
sähköä, ei sitä tulevaisuudessa voi tuottaakaan muilla tavoilla.
Ympäristöystävällisen sähkön merkiksi olemme Suomen Luonnonsuojeluliitossa
luoneet Ekoenergia-merkin, joka helpottaa kuluttajan valintaa”, kertoo
ekoenergiavastaava Riku Eskelinen Suomen Luonnonsuojeluliitosta.

Sama ilmastovaikutus kuin työmatka-autoilusta luopumisella

Ilmasto- ja ympäristöasioihin erikoistunut Natural Interest -yritys vertasi
kuluttajan valintojen vaikutusta hiilijalanjäljen muodostumiseen.

”Kerrostaloasunnossa asuvan kolmihenkisen perheen taloussähkönkulutuksesta
aiheutuu suoria CO₂-päästöjä vuodessa noin 700 kiloa. Se on keskimäärin saman
verran kuin vuoden työmatka-autoilun päästöt. Sähkölämmitteisen
omakotitaloasukkaan päästöjen vähennyspotentiaali on tästä vielä noin
kolminkertainen”, havainnollistaa Natural Interestin toimitusjohtaja Jonne
Hellgren sähkön käytön vaikutusta hiilijalanjälkeen.

Fortumin kotitalousasiakkaille vain CO2-päästötöntä vesisähköä

Vaikka kuluttajien asenteet vihreää sähköä kohtaan ovat positiiviset, sen
aktiivisesti valinneita kuluttajia on Suomessa vain muutamia tuhansia. Fortum
myy tällä hetkellä 95 prosenttia Suomen Luonnonsuojeluliiton sertifioimasta
Ekoenergia-merkitystä sähköstä. Marraskuun alusta lähtien Fortumin kaikki
kotitalousasiakkaat ovat saaneet sataprosenttisesti vesivoimalla tuotettua
sähköä, josta ei aiheudu lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Muutoksella halutaan
auttaa kuluttajia pienentämään hiilijalanjälkeään helposti. Muutos ei vaikuta
sähkön hintaan.

Fortumin kuluttaja-asiakas voi halutessaan valita myös tuulivoimalla tuotetun
sähkön. Tuulisähkön kuluttajahinta on vesisähköä hieman korkeampi.

Kaikki Fortumin Suomessa myymä vesi- ja tuulisähkö on Ekoenergia-merkittyä tai
eurooppalaisessa alkuperäjärjestelmässä varmennettua vesisähköä.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoa Fortumin kuluttajien ympäristöedun uudistuksesta:
http://www.fortum.fi/document.asp?path=14020;14028;31772;31773;31781;31792;50040
;50053;50054

Ilmastonmuutos ja kuluttajat -tutkimuksen aineisto kerättiin toukokuussa 2009 ja
siihen osallistui 1000 vastaajaa. Vastaajat edustavat suomalaisia sukupuolen,
iän ja asuinpaikan suhteen. Puhelinhaastatteluilla toteutetusta tutkimuksesta
vastasi Pohjoisranta ja Protone Oy.

Lisätietoja:

Fortum Oyj, ilmastoasioiden päällikkö Kari Kankaanpää,
kari.kankaanpaa@fortum.fi, puh. 050 453 2330

Suomen Luonnonsuojeluliitto, ekoenergiavastaava Riku Eskelinen,
riku.eskelinen@sll.fi, puh. 050 572 7782

Natural Interest Oy, toimitusjohtaja Jonne Hellgren,
jonne.hellgren@naturalinterest.fi, 040 574 6031