Savon Voima korvaa kaukolämmöntuotannossa polttoöljyä Fortumin kotimaisella bioöljyllä

FORTUM OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.8.2015

Savon Voiman tavoitteena on korvata raskasta ja kevyttä polttoöljyä
kaukolämmöntuotannossaan Fortumin Joensuun voimalaitoksella tuotetulla
bioöljyllä. Bioöljyn käyttöön on alettu valmistautua kesän aikana suoritetuilla
koepoltoilla.

Bioöljyn koepolttojen ensimmäinen vaihe suoritettiin onnistuneesti kesällä
Savon Voiman lämpökeskuksella Iisalmessa. Koepoltossa tehtyjen havaintojen
perusteella prosessilaitteisiin tehdään parhaillaan joitakin muutoksia.
Koepoltossa edetään syyskuussa seuraavaan vaiheeseen, jossa on tarkoituksena
testata prosessin toimivuutta talvipakkasten tehohuippuja varten.

"Savon Voiman kaukolämmöntuotanto perustuu kotimaisiin polttoaineisiin,
lähienergiaan. Bioöljy antaa mahdollisuuden korvata tehohuippujen aikaista
öljyn käyttöä kustannustehokkaasti itäsuomalaisesta puusta valmistetulla
hiilidioksidineutraalilla polttoaineella. Tavoitteenamme on siirtyä Iisalmessa
bioöljyn tuotannolliseen käyttöön jo ensi talven aikana", kertoo Maija Henell,
kaukolämmön ja tuotannon liiketoimintajohtaja Savon Voimasta.

Fortumille Savon Voima on bioöljyn ensimmäisen sopimuskumppani Suomessa. Fortum
Otso -bioöljy valmistetaan puuperäisestä raaka-aineesta kuten metsätähteestä,
hakkeesta tai sahanpurusta. Joensuussa toimiva bioöljylaitos on teollisessa
mittakaavassa ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Ainutlaatuiseksi laitoksen
tekee se, että bioöljylaitos on integroitu Fortumin Joensuun sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitokseen.

"Bioöljyllä tuotettu energia vähentää kasvihuonepäästöjä jopa yli 90 %
fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Keväällä tuotettua bioöljyä on
käytetty Savon Voiman lisäksi Fortumin lämpölaitoksella Joensuussa ja
lähiaikoina sitä tullaan toimittamaan myös muille paikkakunnille. Bioöljyn
tuotanto jatkuu syksyllä, kun laitoksen normaalit vuosihuoltotyöt on saatu
valmiiksi", Kasperi Karhapää, bioöljyn liiketoimintavastaava Fortumista sanoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Fortum, Kasperi Karhapää, bioöljyn liiketoimintavastaava, puh. 050 597 3177
Savon Voima, Maija Henell, kaukolämmön ja tuotannon liiketoimintajohtaja, puh.
044 723 7152

Valokuvia:

http://mediabank.fortum.com:80/public/9a075c45e1DA.aspx
www.fortum.com/otso


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Fortumin ydinosaamista on CO2-päästötön ja tehokas
sähkön ja lämmön tuotanto. Yhtiö tarjoaa myös energia-alan tuotteita ja
asiantuntijapalveluja yksityis- ja teollisuusasiakkaille sekä
energiantuottajille. Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2014 yhtiön liikevaihto (ilman myytyä
sähköverkkoliiketoimintaa) oli 4,1 miljardia euroa ja vertailukelpoinen
liikevoitto 1,1 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 8 000 henkilöä.
Fortum Oyj:n osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.fortum.com/fi


Savon Voima

Savon Voima on luotettava, kehittyvä ja kannattava energiakonserni, jonka 21
omistajakuntaa sijaitsevat pääosin Pohjois-Savossa. Yhtiön liiketoimintaa ovat
sähkön ja kaukolämmön tuotanto, sähkön siirtopalvelut ja sähkön myynti sekä
energia-alan sijoituspalvelut. Konserni investoi vuonna 2014 noin 65,5
miljoonaa euroa alueen energiainfrastruktuurin ylläpitoon, tästä noin 14
miljoonaa euroa kaukolämmön tuotantoon ja -verkkoon. Savon Voimalla on
kaukolämmön tuotantoa 19 taajaman alueella. Energiantuotantoon käytetyt
polttoaineet ovat yli 90 prosenttisesti kotimaisia. Konsernin palveluksessa
työskentelee noin 175 alan ammattilaista ja lisäksi työllistämme vuosittain yli
300 henkilöä yhteistyökumppaneidemme kautta.