Selvitys: Fortumin ydinkaukolämpö kustannustehokkain vaihtoehto alentaa pääkaupunkiseudun päästöjä vuosina 2020-2080

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
18.1.2010

Selvitys: Fortumin ydinkaukolämpö kustannustehokkain vaihtoehto
alentaa pääkaupunkiseudun päästöjä vuosina 2020-2080

Pöyry on toteuttanut Fortumin toimeksiantona selvityksen ydinkaukolämmön
ympäristövaikutuksista, teknisestä toteutettavuudesta ja kannattavuudesta
pääkaupunkiseudulla. Kaukolämpö tuotettaisiin Loviisa 3
-ydinvoimalaitosyksikössä ja siirrettäisiin pääkaupunkiseudulle. Selvitys
osoittaa, että ydinkaukolämpö on kustannustehokkain keino vähentää
pääkaupunkiseudun sähkön- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020
jälkeen.

Pöyryn selvityksessä verrattiin kolmea vaihtoehtoista skenaariota
pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuottamiseksi. Vertailussa olivat mukana nykyisen
tuotantorakenteen mukainen hiiliskenaario, biomassaan perustuva bioskenaario
sekä ydinkaukolämpöskenaario.

Ydinkaukolämpöskenaariossa on valittu tarkastelutapa, jossa Loviisa 3
-ydinvoimalaitosyksikkö on toteutettu mankala-periaatteella eli yhtiönä, joka
myy tuottamansa sähkön ja lämmön osakkailleen omakustannushintaan. Kaukolämpö
siirretään pääkaupunkiseudulle noin 100 kilometriä pitkässä siirtoputkessa ja
lämpö jaetaan pääkaupunkiseudun kaukolämpöverkkoon useassa eri
liityntäpisteessä. Putkilinjaston rakentaminen kestää noin viisi vuotta ja
ajoittuu vuosille 2014-2019.

Ydinkaukolämpövaihtoehto kustannustehokkain ja ympäristöystävällisin

Pöyryn selvitys osoittaa, että hiilidioksidipäästöt alenisivat eniten
ydinkaukolämpö-vaihtoehdossa. Ydinkaukolämpöskenaariossa pääkaupunkiseudun
energiantuotannon hiilidioksidipäästöt olisivat vuoden 2020 jälkeen noin 60-75 %
pienemmät kuin vuonna 1990 ja myös muut pääkaupunkiseudun päästöt vähenisivät
oleellisesti. Ydinkaukolämpöratkaisun toteutuessa koko Suomen
hiilidioksidipäästöt alenisivat noin 4,0-4,5 miljoonalla tonnilla vuodessa eli
noin 6-7 prosentilla.

Selvityksessä ydinkaukolämpöskenaario todettiin myös taloudellisesti
kannattavimmaksi vaihtoehdoksi. Lämmöntuotannon tuotantokustannukset
tarvittavine infrastruktuuri-investointeineen alenevat bioskenaariossa 7 EUR/MWh
ja ydinlämpöskenaariossa 18-26 EUR/MWh hiiliskenaarioon verrattuna.

”Hyödyntämällä Loviisa 3:n tuottaman kaukolämmön Suomi voi välttää 4 miljoonan
tonnin hiilidioksidipäästöt vuodessa ja kattaa ison osan
päästövähennysvelvoitteistaan ilman yhteiskunnan tukea. Pääkaupunkiseudun
toimijoilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus ratkaista energia- ja
ilmastohaasteensa kannattavasti”, Fortum Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Kuula
sanoo.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Sasu Valkamo, johtaja, Loviisa 3 -hanke, Fortum, puh. 050 453 2232
Heli Antila, Energiakonsultoinnin johtaja, Pöyry, puh. 040 571 7188

Taustaa:

Ydinkaukolämmön tuottaminen

Kaukolämmön tuottamista varten ydinvoimalaitoksessa luodaan erillinen, suljettu
kaukolämpöpiiri, jossa kaukolämpövesi lämmitetään turbiinista otettavalla
höyryllä noin 120-asteiseksi. Kaukolämpöpiirissä ei käytetä ydinvoimalaitoksen
jäähdytysvettä. Vesi siirretään pumppaamalla pääkaupunkiseudulle, jossa
kaukolämpöpiiri on kytketty paikalliseen kaukolämpöverkkoon. Pääkaupunkiseudulta
vesi palautuu voimalaitokselle noin 60-asteisena, jonka jälkeen prosessi alkaa
alusta. Kaukolämpöpiiri on eristetty reaktoripiiristä kahdella fyysisellä
esteellä. Kaukolämpöratkaisu voidaan toteuttaa sekä painevesi- että
kiehutusvesilaitoksessa.

Lisätietoa ydinkaukolämpövaihtoehdosta:
http://www.loviisa3.fi/fi/loviisa_3/mahdollisuus_kaukolampoon/?id=86