Sollentuna Energin osakkuus Fortumin Bristan CHP-laitokselle rakennettavassa jätteenpolttoyksikkössä varmistui

Fortum ja ruotsalainen kunnallinen energiayhtiö Sollentuna Energi ovat
allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Sollentuna Energi tulee osakkaaksi
Fortumin Tukholman alueella sijaitsevalle Bristan sähkön ja lämmön
yhteistuotantolaitokselle (CHP) rakennettavaan jätteenpolttoyksikköön 15 %:n
osuudella. Investoinnin kokonaiskustannus on arviolta noin 200 miljoonaa euroa,
ja siitä Fortum vastaa 85 %:sta ja Sollentuna 15 %:sta.

Uusi voimalaitosyksikkö käyttää vuodessa jopa 240 000 tonnia kotitalous- ja
teollisuusjätettä. Suunnitelman mukaan Brista 2 valmistuu vuonna 2013, ja sen
kapasiteetti on noin 60 megawattia (MW) lämpöä ja 20 MW sähköä, mikä vastaa
noin 40 000 keskikokoisen, ruotsalaisen kotitalouden lämmön- ja
sähkönkulutusta. Uusi CHP-yksikkö turvaa Sollentunan kunnan kaukolämmön
toimituksen pitkälle tulevaisuuteen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jens Bjöörn, Head of Communications, Fortum Värme
Puh. +46 702 98 41 25