Suomen, Belgian ja Ruotsin viranomaiset verottavat samaa tuloa - Fortum toivoo selkeyttä EU-maiden verotukseen

LEHDISTÖTIEDOTE 2.1.2014

Fortum on saanut Suomen veroviranomaisilta jälkiveropäätöksen koskien
belgialaiseen tytäryhtiöön vuonna 2007 muodostunutta tuloa, jota on jo Belgian
verolainsäädännön mukaan verotettu Belgiassa. Myös Ruotsin veroviranomainen
aikoo verottaa samaa tuloa. Kansainvälisten verotusperiaatteiden mukaisesti
verot maksetaan siihen maahan, jossa tulot muodostuvat, eikä samaa tuloa voi
verottaa useampaan kertaan. Eri maiden tulisikin selkeyttää
verotusperiaatteitaan ja sovittaa ne paremmin yhteen, jotta vältetään toistuvat
ja työläät verotuksen korjausprosessit. Vuonna 2012 Fortum maksoi veroja
yhteensä 560 miljoonaa euroa.

"Talouden taantuman myötä Euroopan verotusympäristö näyttää kiristyneen ja
monet maat ovat verottamassa samoja tuloja, vaikka valtiot ovat jo aiemmin
sopineet poistavansa moninkertaisen verotuksen. Monille markkinoilla toimiville
kansainvälisille yrityksille tilanne heijastuu epävarmoina ja pitkittyneinä
verotusprosesseina", sanoo Fortumin verojohtaja Reijo Salo.

Vuosien 2007–2011 verotarkastuksen perusteella tehty Suomen veroviranomaisen
jälkiveropäätös koskee Fortumin belgialaista rahoitusyhtiötä. Belgian
verottajan mukaan näiden konsernin sisäisten, toiseen toimintamaahan tehtävien
investointien rahoittamiseen tarkoitettujen, vaikkakin markkinakorkoisten
lainojen myöntämisestä syntynyt tulo on verotettava Belgiassa. Suomen verottaja
puolestaan katsoo, että tätä Fortumin sisäistä tuloa pitäisi verottaa
suomalaisessa emoyhtiössä, Fortum Oyj:ssä, belgialaisen tytäryhtiön sijaan.
Suomen veroviranomainen on siten määrännyt Fortumille 136,4 miljoonaa euroa
jälkiveroa vuodelta 2007. Summa sisältää veronkorotusta ja korkoja 63,2
miljoonaa euroa. Fortum on jo maksanut vuodelta 2007 veroja Belgiaan
paikallisten verosäädösten mukaan 21,2 miljoonaa euroa. Fortum pitää Suomen
viranomaisen verotuspäätöstä perusteettomana ja valittaa päätöksestä.

Ruotsissa veroviranomainen on päätynyt lisäveropäätökseen myös vuoden 2011
osalta. Verottaja katsoo, että Fortumin mm. belgialaiselle rahoitusyhtiölle
maksamat markkinaehtoiset korot eivät ole vähennyskelpoisia, joten Fortumin
tulisi maksaa lisäveroa 59,5 miljoonaa euroa. Fortum ei pidä tätäkään päätöstä
lain mukaisena ja valittaa päätöksestä.

Fortum kuuluu Suomen ja Ruotsin suurimpiin veronmaksajiin. Noin 60 prosenttia
Fortum-konsernin veroista maksetaan Ruotsiin ja hieman alle 30 prosenttia
Suomeen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Reijo Salo, verojohtaja, puh. 050 452 4443

Fortumin verojalanjälki:
http://annualreporting2012.fortum.com/fi/2012/kestavan-kehityksen-raportti-2012/
liiketoimintamme/arvoa-sidosryhmille/verot/


Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi