Suomen valtion ehdotukset hallintoneuvoston palkkioiksi ja jäseniksi Fortum Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

Fortum Oyj on tänään vastaanottanut enemmistöosakkaansa Suomen valtion
ehdotukset 31.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle koskien
hallintoneuvoston palkkiota ja jäseniä. Kuten yhtiökokouskutsusta ilmenee,
Suomen valtio on tehnyt yhtiökokoukselle esityksen hallintoneuvoston
lakkauttamisesta.

Suomen valtio tulee ehdottamaan, että jos esitys hallintoneuvoston
lakkauttamisesta hyväksytään yhtiökokouksessa, hallintoneuvoston
puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille ei makseta
palkkioita yhtiökokouksen ja yhtiöjärjestysmuutoksen rekisteröinnin väliseltä
toimikaudelta.

Siltä varalta, että valtion ehdotusta ei hyväksyttäisi, valtio tulee
ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten palkkiot ja kulukorvaukset
säilytettäisiin ennallaan eli puheenjohtajalle 1 000 euroa/kuukausi,
varapuheenjohtajalle 600 euroa/kuukausi ja muille jäsenille kullekin 500
euroa/kuukausi. Lisäksi kokouksiin osallistumisesta maksettaisiin
kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta sekä korvattaisiin yhtiön
matkustussäännön mukaiset kulut.

Suomen valtio on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle hallintoneuvoston
jäsenten lukumäärän vahvistamista kymmeneksi (10) ja että hallintoneuvoston
jäseniksi valittaisiin hallintoneuvoston nykyiset jäsenet eli Markku Laukkanen,
Sanna Perkiö, Martti Alakoski, Tarja Filatov, Sampsa Kataja, Kimmo Kiljunen,
Katri Komi, Panu Laturi, Juha Mieto ja Helena Pesola. Valtio ehdottaa että
Markku Laukkanen jatkaisi hallintoneuvoston puheenjohtajana ja Sanna Perkiö
varapuheenjohtajana.

Mikäli hallintoneuvoston lakkauttamista koskeva ehdotus hyväksytään
yhtiökokouksessa, valinta tehtäisiin toimikaudelle, joka päättyisi
lakkauttamista koskevan yhtiöjärjestysmuutoksen tultua rekisteröidyksi. Muussa
tapauksessa valinta tehtäisiin toimikaudelle, joka päättyisi valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Fortum Oyj
Anne Brunila
Johtaja, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys

Lisätietoja:
Osastopäällikkö Pekka Timonen, valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto,
puh. (09) 1602 3000

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi