Suomussalmen purosta löytyi taimenia ja pikkunahkiaisia

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
11.11.2010

Suomussalmen purosta löytyi taimenia ja pikkunahkiaisia

Suomussalmen latvavesiltä Suojoesta löytyi puronkunnostustöiden yhteydessä
taimenia ja pikkunahkiaisia, joiden luultiin kadonneen alueen puroista. Havainto
tehtiin Kainuun Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeena toteuttamassa Suojoen
kunnostuskohteessa.

Taimenpurojen kunnostaminen on osa Kainuun Etu Oy:n hallinnoimaa Kainuun
vaelluskalahanketta. Fortum osarahoittaa hanketta omasta ympäristörahastostaan,
johon varat kertyvät Ekoenergia-merkityn Fortum Tarkka -vesisähkön myynnistä.

"Alkuperäislajien löytyminen on erittäin merkittävää. Kunnostusten avulla
pienistäkin puroista voidaan elvyttää vaelluskalojen poikastuotantoalueita,
joissa alkuperäinen kalakanta voi lisääntyä. Olen myös erittäin ilahtunut
siitä, että yksityismetsänomistajat ovat innostuneet ennallistamaan metsäojia
ja taimenpuroja metsäalueillaan", sanoo Kainuun vaelluskalahankkeen
projektipäällikkö Simo Yli-Lonttinen.

Kainuun vaelluskalahankkeen tavoitteena on edesauttaa vaelluskalojen
luonnonmukaista lisääntymistä keskeisimmissä Oulujärveen laskevissa vesistöissä.
Tavoitteena on saada Kainuun laajat hajallaan olevat lisääntymisalueet nykyistä
paremmin tuottamaan vaelluskalojen laatupoikasia.

Lisätietoja hankkeesta ja haastattelupyynnöt:
Simo Yli-Lonttinen, puh. 050 585 9459

Fortum
Viestintä

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.fi