Tieto valitsi Fortumin ekotehokkaan energiaratkaisun uuteen konesaliinsa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
12.03.2010


Tieto valitsi Fortumin ekotehokkaan energiaratkaisun uuteen konesaliinsa

Tieto on valinnut Fortumin kehittämän innovatiivisen energiaratkaisun
rakenteilla olevaan konesalikeskukseensa. Konesalin ensimmäinen vaihe valmistuu
Espooseen ensi joulukuussa. Viimeisintä teknologiaa hyödyntävän keskuksen yksi
pääsuunnittelukriteeri on energiatehokkuus.

Fortumin ratkaisussa konesali jäähdytetään lämpöpumppujen avulla, ja
palvelimista syntyvä lämpö hyödynnetään kokonaisuudessaan Espoon
kaukolämmityksessä. Tiedon konesali tuottaa lämpöä noin 30 gigawattituntia
vuodessa, joka vastaa noin 1 500 omakotitalon lämpöenergian vuosikulutusta.
Kaukolämpöverkkoon talteen otettava lämpömäärä on suurempi kuin vastaavalla
ratkaisulla on koskaan toteutettu.

Energiaratkaisun ansiosta Espoossa tuotettavan kaukolämmön hiilidioksidipäästöt
alenevat lähes 10 000 tonnia vuodessa, kun konesalin tuottamalla lämmöllä
pystytään korvaamaan erillistä lämmöntuotantoa alueella. Fortumin Suomenojan
voimalaitoksen lämmöntuotantoon ratkaisu ei vaikuta.

”Energiatehokas konesali rakennetaan yhdistämällä tehokas energiaratkaisu ja
viimeisin teknologia. Fortum tuottaa meille energiaratkaisun. Tieto taas
panostaa energiaa säästäviin laitteisiin ja palveluihin, kuten virtualisointiin
ja pilvipalveluihin. Virtualisointi tarkoittaa, että yhdellä fyysisellä
palvelimella voi sijaita lukuisia virtuaalisia palvelimia, jolloin resurssit
saadaan tehokkaimmin käyttöön. Pilvipalveluiden avulla asiakkaille voidaan
varata vain heidän kulloistakin kysyntää tarvitsemansa määrä kapasiteettia.
Näistä syntyy energiaa säästävä lopputulos”, sanoo Tiedon Suomen maajohtaja Ari
Karppinen.

"Energiaratkaisumme on erittäin ympäristöystävällinen, sillä sen avulla
konesalin tuottama lämpöenergia otetaan ensimmäistä kertaa ympäri vuoden
kokonaan talteen kaukolämpöverkkoon. Tieto haki energiaratkaisukseen kestävän
kehityksen ajatusta parhaiten tukevaa lopputulosta, ja iloksemme me pystyimme
sellaisen tarjoamaan", toteaa johtaja Jouni Haikarainen Fortumista.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätiedot:

Seppo Mellas, johtaja, Tiedon ulkoistus- ja infrastruktuuripalvelut,
puh. 0400 504 205
Jouni Haikarainen, johtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 7095690
Jussi Ojanen, myyntijohtaja, Fortum, Heat-divisioona, Suomi, puh. 050 453 6801