Toimitusjohtaja Tapio Kuula: Euroopan energiamarkkinoilla tarvitaan vahvaa johtajuutta

LEHDISTÖTIEDOTE 5.6.2012

"EU:n komission tulisi ottaa johtorooli energiapolitiikassa ja saattaa vuoden
takaisten päätösten mukaisesti jäsenvaltiot takaisin samalle uralle kohti
toimivia energiasisämarkkinoita vuoteen 2014 mennessä. EU:n tulisi asettaa
CO2-päästöjen vähennystavoite vuoteen 2030 asti. Kunnianhimoinen
päästövähennystavoite olisi myönteinen signaali CO2-markkinoille ja kannustaisi
voimakkaasti vähähiilisiin investointeihin", sanoi Fortumin toimitusjohtaja
Tapio Kuula alan etujärjestön Eurelectricin vuosikokouksessa Maltalla tänään.

Euroopan valtionpäämiehet asettivat viime vuonna tavoitteeksi toimivien
energiasisämarkkinoiden luomisen vuoteen 2014 mennessä.

"Tämän jälkeen EU:n jäsenvaltiot ovat kuitenkin lähteneet kehittämään
kansallisia strategioita ja tukimekanismeja, jotka vaarantavat yhteisen
kehityksen", Tapio Kuula sanoi ja viittasi useiden jäsenmaiden viime aikoina
kehittämiin nk. kapasiteettimaksuihin. Kansalliset kapasiteettimekanismit
eriyttävät jäsenmaiden energiamarkkinoiden kehitystä eivätkä edistä yhtenäistä
kehitystä.

Kuula muistutti, että jo tehdyt päätökset tulisi viedä ensin käytäntöön.
Vähähiiliseen energiatalouteen on mahdollista siirtyä kustannustehokkaasti vain
toimivilla sisämarkkinoilla, joilla on riittävästi maiden välisiä
siirtoyhteyksiä. Pitkällä aikavälillä tästä on hyötyä sähkön kuluttajien ja
tuottajien lisäksi koko Euroopalle.

Vuoden 2020 jälkeisiä EU:n energia- ja ilmastopoliittisia tavoitteita
koskevasta keskustelusta Kuula totesi, että "hiilidioksidipäästöjen
vähentämisen tulisi olla vuoden 2020 jälkeisen energiapolitiikan keskeisin
tavoite ja ohjaava voima. Muiden tavoitteiden, mikäli niitä lainkaan tarvitaan,
on tähdättävä samaan lopputulokseen. Niiden avulla voidaan esimerkiksi poistaa
esteitä uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen tai energiatehokkuuden
parantamisen tieltä. Päällekkäiset tavoitteet ja toimenpiteet vesittävät
toisensa, kuten olemme jo nähneet, ja niitä pitää jatkossa välttää."

Pitkän aikavälin strateginen suunnittelu on vaikeutumassa
energiateollisuudessa, jossa investoinnit tehdään vuosikymmeniksi.
Päällekkäiset EU:n ohjausmekanismit yhdessä kansallisten ja jopa nykyisiä
tukisuunnitelmia koskevien taannehtivien muutosten kanssa lisäävät sääntelyyn
ja poliittisiin päätöksiin liittyvää epävarmuutta. Samalla eri maissa
tasapainotetaan valtion budjetteja ja taloutta säätämällä uusia energiaveroja,
jotka kuitenkin vääristävät markkinoiden toimintaa, tai kannustimia, jotka ovat
usein energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden vastaisia.

"Investointiympäristö on muuttunut hyvin haasteelliseksi aikana, jolloin
tarvittaisiin mittavia investointeja vähähiiliseen energiantuotantoon ja
siirtoyhteyksiin sekä kasvun ja työpaikkojen luomiseksi", tiivisti
toimitusjohtaja Kuula.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Esa Hyvärinen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Fortum, puh. 040 8262646

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi