Toimitusjohtaja Tapio Kuula Fortumin pääomamarkkinapäivässä: Onnistuneita rakenteellisia muutoksia

FORTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.11.2014 klo 8.55 EET

"Sähköverkkoliiketoimintojen toteutuneet ja suunnitellut myynnit antavat
Fortumille merkittävän määrän strategista liikkumavaraa. Tämän ansiosta Fortum
on valmis ottamaan merkittäviä kehitys- ja kasvuaskelia,” totesi Fortumin
toimitusjohtaja Tapio Kuula yhtiön analyytikoille ja sijoittajille
järjestetyssä pääomamarkkinapäivässä Helsingissä tänään 5.11.2014. Päivän
aikana Fortumin johto käsitteli esityksissään Fortumin liiketoimintaa,
toimintaympäristöä sekä näkymiä.

Fortum hakee kasvua vesivoimassa, ydinvoimassa ja yhdistetyssä sähkön ja lämmön
tuotannossa, sekä EU:n alueella että Venäjällä. Fortumin keskeisenä tavoitteena
on olla yksi johtavista yhtiöistä Euroopan sähkön ja lämmön tuotannossa, kuulua
toimialan vähiten hiilidioksidipäästöjä tuottavien yhtiöiden joukkoon sekä
kasvattaa osakekohtaista tulosta.

Tehostamisohjelma päätökseen

Fortum käynnisti vuonna 2012 tehostamisohjelman ylläpitääkseen ja
vahvistaakseen strategista joustavuuttaan ja kilpailukykyään sekä
varmistaakseen yhtiön taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen myös jatkossa.
Tehostamisohjelma on saatettu päätökseen kuluvan vuoden neljännellä
neljänneksellä.

Fortumin vahva tase ja liiketoiminnan kassavirta luovat vahvan perustan
haastavassa toimintaympäristössä, mikä mahdollistaa tulevaisuuden kasvun ja
arvon luomisen.

Huolimatta tehostamisohjelman saattamisesta päätökseen, toiminnan tehokkuuden
parantaminen jatkuu osana Fortumin jokapäiväistä toimintaa muun muassa kulujen
tarkkailun ja käyttöpääoman optimoinnin kautta.

Kohti toimivia Euroopan laajuisia energiamarkkinoita

Yhdenmukaisilla ja tehokkaasti toimivilla energiamarkkinoilla saavutetaan
parhaiten ja kustannustehokkaimmin EU:n asettamat energiapoliittiset
tavoitteet. Laajemmat markkinat lisäävät myös kilpailua ja kannustavat
tarjoamaan innovatiivisia tuotteita ja palveluita vastaamaan asiakkaiden
tarpeita ja toiveita.

Vakaata tuloskasvua Venäjällä

Vakaa tuloskasvu Venäjällä on yksi Fortumin strategian peruspilareista.
Fortumin keskeisiin kilpailuetuihin Venäjällä kuuluvat kilpailijoita uudemmat
ja tehokkaammat tuotantolaitokset, vakaa taloudellinen tulos, hyvä maine sekä
luotettava, turvallinen ja vähäpäästöinen tuotanto. Venäjän tytäryhtiö OAO
Fortumin hankintahetkellä vuonna 2008 asetettu tavoite saavuttaa 18,2 miljardin
ruplan tulos liikevoittotaso vuoden 2015 aikana on ennallaan, mutta pääosin
valuuttakurssimuutoksista johtuen euromääräinen tulostaso vaihtelee.

Osinkopolitiikkana vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko

Fortumin osinkopolitiikkana on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava
osinko, joka on 50 - 80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaluonteisia
eriä. Hallitus perustaa osinkoehdotuksensa laaja-alaiselle tarkastelulle, joka
kattaa makrotalouden, taseen vahvuuden sekä tulevaisuuden
investointisuunnitelmat.

Johdon esitykset ja linkki lähetykseen pääomamarkkinapäivästä ovat internetissä
osoitteessa www.fortum.com/investors. Esitykset ja tilaisuus ovat englanniksi.

Fortum Oyj
Helena Aatinen
Viestintäjohtaja


Lisätietoja:
Sophie Jolly, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 45 32552

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 8 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi