Toimitusjohtaja Tapio Kuula Fortumin yhtiökokouksessa: Myrskyjä lukuun ottamatta Fortum suoriutui vuodesta 2011 hyvin - EU:n asetettava välitavoite päästövähennyksiin pääsemiseksi

LEHDISTÖTIEDOTE 11.4.2012

"Fortum suoriutui vuodesta 2011 hyvin. En kuitenkaan voi olla tyytyväinen
suoriutumiseemme joulumyrskyistä. Olemme ottaneet myrskyistä opiksemme ja
käynnistäneet kehitystoimet, jotta voimme jatkossa palvella asiakkaitamme
paremmin", totesi toimitusjohtaja Tapio Kuula Fortumin yhtiökokouksessa
11.4.2012.

"Pitkällä aikavälillä tavoitteenamme on ulottaa säävarma verkko
kaksinkertaiselle asiakasmäärälle nykyiseen verrattuna sekä puolittaa
sähkökatkot, vaikka suuri osa verkostamme sijaitseekin taajamien ulkopuolella.
Tämä merkitsee lisäinvestointeja sähköverkon rakentamiseen: maakaapelointia
vauhditetaan, ilmajohtoja siirretään metsistä teiden varsille, vierimetsien
hoitoa tehostetaan ja verkostoautomaatiota lisätään", Kuula sanoi.

"Pidän viranomaisten hiljattain ehdottamia muutoksia sähköverkon
toiminta-varmuuden parantamiseksi oikeansuuntaisina. Koska sähkön jakelu on
säädeltyä liiketoimintaa, on kuitenkin tärkeää varmistaa, että valvontamalli
antaa verkkoyhtiöille mahdollisuuden tiivistää investointitahtia. Kun
investoinnit ja kustannukset jaetaan pitemmälle aikavälille, sähkön
siirtokustannusten korotuspaineet voidaan pitää myös järkevissä rajoissa", hän
sanoi.

Nopeasti kunnianhimoinen välitavoite pitkän aikavälin ilmastotavoitteisiin
pääsemiseksi

Euroopan energiamarkkinoiden osalta Kuula muistutti energia-alan investointien
pitkäjänteisyydestä. Hän ehdotti, että EU asettaisi nopeasti riittävän
kunnianhimoisen välitavoitteen, jotta pitkän aikavälin
päästövähennystavoitteeseen pääsemiseen olisi realistisemmat mahdollisuudet.

"Pidän erittäin tärkeänä, että Euroopan energiamarkkinoita kehitetään
markkinaehtoisesti, pitkäjänteisesti sekä pelisääntöjä yhtenäistäen.
Tehokkaasti toimivat, laajat markkinat ovat niin asiakkaiden, yhteiskunnan kuin
ympäristönkin etu. Ne mahdollistavat oikeat investoinnit oikeaan paikkaan
pienimmin mahdollisin kustannuksin."

"EU:n tulisi pikaisesti asettaa riittävän kunnianhimoinen välitavoite, jotta
päästäisiin kohti päämääränä olevaa 80 - 95 % päästövähennystavoitetta vuoteen
2050 mennessä. Tämä kannustaisi vähäpäästöisten teknologioiden käyttöön ja
vauhdittaisi uusien käyttöönottoa. Tällöin ei myöskään tarvittaisi erillisiä
uusiutuvan energian tai energiatehokkuuden tavoitteita. Se selkeyttäisi
poliittista tavoitteenasettelua, toisi tehokkuutta ja merkittäviä
kustannussäästöjä", Kuula totesi.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Tallenne toimitusjohtajan katsauksesta on katsottavissa kokonaisuudessaan
Fortumin internet-sivuilla. Sivuilta löytyvät myös puhe ja presentaatio.

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2011 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 800 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi