Toimitusjohtaja Tapio Kuula yhtiökokouksessa 8.4.2014: Jatkamme Fortumin kehittämistä strategian mukaisesti

LEHDISTÖTIEDOTE 8.4.2014

"Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Strategiamme kolme peruspilaria ovat vahva
ydinliiketoiminta Pohjoismaissa, vakaa tuloskasvu Venäjällä ja tulevan
kasvuperustan rakentaminen. Myös kestävä kehitys on oleellinen osa
strategiaamme. Näiden suuntaviivojen mukaan kehitämme Fortumia myös jatkossa.
Suomen sähkönsiirron myynti oli osa tätä strategiaa", sanoi toimitusjohtaja
Tapio Kuula Fortumin yhtiökokouksessa Finlandia-talolla Helsingissä tänään
8.4.2014.

"Vahvuuksiamme ovat hiilidioksidipäästötön vesi- ja ydinvoimatuotanto sekä
tehokas sähkön ja lämmön yhteistuotanto CHP. Toimimme sähkömarkkinoilla ja
jatkamme sähkönmyyntiin liittyvän liiketoiminnan kehittämistä tarjoamalla
asiakkaillemme myös uusia, älykkäitä tuotteita ja palveluja energiankäytön
tehostamiseen. Pohjoismaisen ytimen ja Venäjän liiketoiminnan rinnalle haemme
tarkasti harkiten ja priorisoiden strategian mukaista uutta kasvua ja
tulevaisuuden energiaratkaisuja."

"Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvitaan yhä enemmän päästötöntä energiaa.
Sen tuottamiseksi tarvitaan myös ydinvoimaa, joka tarjoaa päästötöntä energiaa
teollisessa mittakaavassa", Tapio Kuula kuvaa. "Jatkossa taloudellisesti
mielekkäimmät ydinvoimaratkaisut voisivat löytyä ydinvoiman ja yhdistetyn
sähkön ja lämmön tuotannon yhdistelmästä. CHP-ydinvoima Loviisassa tarjoaisi
esimerkiksi pääkaupunkiseudulle erittäin varteenotettavan pitkän aikavälin
energiaratkaisun."

Venäjän liiketoiminnan tavoitetaso haastava

Kuten Fortumin tilinpäätöstiedotteessa helmikuun 2014 alussa todettiin, yleinen
talouskehitys ja ruplan heikentynyt kurssi tekevät Fortumin
Venäjä-divisioonalle asetetusta 500 miljoonan euron vuotuisen
liikevoittotavoitetason saavuttamisesta, investointiohjelman toteuttamisen
jälkeen vuoden 2015 kuluessa, selvästi vaikeampaa.

"Jatkamme ponnisteluja Venäjän divisioonalle asettamamme taloudellisen
tavoitetason saavuttamiseksi investointiohjelman valmistuttua ensi vuonna.
Poliittisen ja taloudellisen tilanteen vakiinnuttua arvioimme, onko asettamamme
tavoitteen saavuttaminen vielä mahdollista vai asetammeko uuden tavoitetason",
Kuula sanoi yhtiökokouksessa.

Jännittyneestä poliittisesta tilanteesta Tapio Kuula totesi, että merkittävillä
taloudellisilla suhteilla ja elinkeinoelämän piirissä solmituilla yhteyksillä
on yleistä kehitystä vakauttava vaikutus. EU:n ja Venäjän keskinäinen
riippuvuus - niin energiakysymyksissä kuin monilla muillakin yrityselämän
osa-alueilla - tuo hänen mukaansa tässä tilanteessa tarvittavaa vakautta
alueiden välisiin suhteisiin.

"Lisäksi yritykset, joilla on liiketoimintaa rajojen molemmin puolin, luovat
omalta osaltaan vakautta tilanteeseen. Vielä astetta tiiviimpään yhteistyöhön
voidaan päästä luomalla monipuolisia kumppanuuksia eri maiden keskeisten
yritysten välille."

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja
Helena Aatinen, viestintäjohtaja
Soittopyynnöt, Fortumin mediapuhelin +358 40 198 2843

Lue toimitusjohtajan katsaus kokonaisuudessaan

Fortumin yhtiökokousaineisto: www.fortum.com/yhtiokokous

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla,
myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan
asiantuntijapalveluja. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltiaan,
Venäjälle ja Puolaan. Vuonna 2013 Fortumin liikevaihto oli 6,1 miljardia euroa
ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,6 miljardia euroa. Konsernissa työskentelee
noin 9 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä.
www.fortum.com/fi