TUKHOLMAN VALTUUSTO HYVÄKSYI BIRKA ENERGIN

Tukholman kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan myöhään eilen illalla 7.9.1998 hyväksyä IVO Energi AB:n kokonaan omistaman tytäryhtiön Gullspång Kraft AB:n ja kaupungin omistaman Stockholm Energi AB:n yhteenliittämisen. IVO Energi AB on Imatra Voima Oy:n kokonaan omistama ruotsalainen tytäryhtiö.

       

Päätös merkitsee, että uuden yhtiön, Birka Energi AB:n, perustaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Birka Energin on tarkoitus aloittaa toimintansa vuodenvaihteeseen mennessä.

 

EU:n kilpailuviranomaiset ilmoittivat elokuussa hyväksyvänsä Birka Energin perustamisen. Elokuussa IVO Energi AB:lle myönnettiin myös etukäteishaltuunotto jäljellä oleviin Gullspångin osakkeisiin. Kaikki Gullspångin osakkeet ovat tällä hetkellä IVO Energi AB:n omistuksessa.

 

IVO ja Tukholman kaupunki omistavat perustettavan Birka Energin puoliksi. Osapuolet ovat ehdottaneet uuden yhtiön toimitusjohtajaksi Stockholm Energin nykyistä toimitusjohtajaa Tomas Brucea. Varatoimitusjohtajaksi ehdotetaan Gösta Lindhiä, joka nyt toimii IVO Energin ja Gullspångin toimitusjohtajana. Hallituksen puheenjohtajaksi on ehdolla Fortumin pääjohtaja Heikki Marttinen.

 

Uudesta yhtiöstä tulee asiakasmäärältään suurin toimija Ruotsin markkinoilla. Sillä on noin 820.000 asiakasta. Yhteenliittymän tarkoituksena on vahvistaa molempien nykyisten yhtiöiden asemaa sääntelystä vapautuneilla ja yhä voimakkaammin kilpailluilla energiamarkkinoilla.

 

Uudelle yhtiölle on suunnitteilla viisi operatiivista liiketoimintaa: sähköntuotanto, sähkökauppa, sähköverkot ja mittaus, kaukolämpö sekä käyttö ja kunnossapito ja engineering.

 

Uuden yhtiön synergiaedut syntyvät tuotantoresurssien ja sähkökaupan tehostamisesta, hallintokustannusten pienenemisestä, markkinointiviestinnän tehostamisesta, tietotekniikan ja tuotekehityksen yhteisestä hyödyntämisestä sekä markkina-aseman ja asiakaspalvelun toimivuuden paranemisesta. Kokonaisuudessaan synergiahyötyjen on arvioitu nousevan noin 5 miljardiin  Ruotsin kruunuun (3,5 miljardia markkaa).

 

 

 

                                                                                                2 (2)

 

 

 

Birka Energin avainluvut

 

Sähköntuotanto (normaalivuosi)             

Vesivoima                                                                      10,3 TWh

Ydinvoima                                                                      10,6 TWh

Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto        0,9 TWh

Sähköntuotanto yhteensä                             21,8 TWh

 

Myynti ja jakelu (v. 1997 luvut)

Sähkönmyynti                                                          26,3 TWh

Lämpö                                                                 7,1 TWh

Sähköverkot (liikevaihto)                                    3,6 mrd. SEK

Kokonaisliikevaihto                                          13,0 mrd. SEK

Asiakkaita                                                            820.000

 

Henkilöstö 1.1.1998                                         2.500

(lukuun ei sisälly Birka Servicen ja Birka Teknik&Miljön henkilöstö)

 

 

Imatran Voima Oy

 

 

 

Raili Virsu

Viestintäpäällikkö

 

Lisätiedot:

Kalervo Nurmimäki, toimitusjohtaja,

IVO puh.09 8561 6023

 

 

Jakelu:          Helsingin pörssi

                          Keskeiset tiedotusvälineet