Tunturituuli Oy täyttää 10 vuotta

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
22.12.2008


Tunturituuli Oy täyttää 10 vuotta

Tunturituuli Oy täyttää 10 vuotta 28.12.2008. Yhtiöllä on kaksi arktista
tuulipuistoa Lapissa. Muonion Olostunturin laella on viiden tuulivoimalaitoksen
puisto ja Enontekiön Lammasoaivilla kolme tuulivoimalaitosta.
Tuulivoimalaitokset ovat tuottaneet yhteensä lähes 80 000 megawattituntia
päästötöntä sähköä, jolla on vältetty yli 60 000 tonnin hiilidioksidipäästöt.

Tunturituuli Oy perustettiin 28.12.1998 jatkamaan Kemijoki Oy:n aloittamaa
tuulivoiman tuotantoa Lapissa. Aluksi Tunturituuli osti Kemijoki Oy:n
rakennuttamat Paljasselän, Lammasoaivin ja Oloksen I-vaiheen
tuulivoimalaitokset. Seuraavana vuonna Tunturituuli rakennutti Olokselle kolme
tuulivoimalaitosta lisää.

Lammasoaivin ja Oloksen tuulipuistojen yhteenlaskettu teho on 4,5 megawattia
(MW). Lammasoaivilla on kolme tuulivoimalaitosta ja Oloksella viisi
tuulivoimalaitosta. Näiden tuulivoimalaitosten vuosituotanto on vaihdellut
välillä 6 900 - 8 500 megawattituntia (MWh), keskiarvon ollessa 7 800 MWh.

Alkuperäisen tuotantoarvion mukaan talvikuukausien (loka - tammikuu) piti olla
parhaita tuotantokuukausia, mutta käytännössä parhaiksi ovat osoittautuneet
maalis -toukokuu ja syys - lokakuu. Talvikuukausien tuotantoa on alentanut
erityisesti lapojen jäätyminen, jota on esiintynyt lapalämmitysjärjestelmistä
huolimatta.

Laitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat olleet melko korkeita Lapin
ankarista olosuhteista ja pitkistä etäisyyksistä johtuen. Tämä yhdessä arvioitua
alhaisemman tuotannon kanssa on johtanut ennakoitua korkeampiin
tuotantokustannuksiin. Käyttö- ja kunnossapitokustannuksia on pyritty
minimoimaan mm. käyttämällä mahdollisimman paljon paikallisia tekijöitä.

Vuosina 1999-2000 yhtiö suunnitteli Kolarin Yllästunturille 8 MW tuulipuistoa.
Tehtyjen selvitysten perusteella hanke näytti toteuttamiskelpoiselta, mutta sen
valmistelu keskeytettiin kuitenkin syksyllä 2000. Päätökseen vaikutti
ympäristöviranomaisten kielteiseksi muuttunut suhtautuminen hankkeeseen yhdessä
alhaisen sähkön markkinahinnan ja tuulisähkön heikon menekin kanssa.

Tällä hetkellä Tunturituulella ei ole vireillä uusia tuulivoimahankkeita, mutta
yhtiö seuraa tilannetta sähkömarkkinoilla, tuulivoimateknologian kehittymistä
sekä Suomen tuuliatlaksen edistymistä ja tuulivoiman tukimuotojen kehittymistä.

Tunturituuli Oy:n omistajia ovat Fortum Power and Heat Oy (55,4 %), UPM-Kymmene
Oyj (17,1 %), Lapin Sähkövoima Oy (10,5 %), Muonion Sähköosuuskunta (6,6 %),
Helsingin kaupunki (3,5 %), Enontekiön Sähkö Oy (3,4 %), Stora Enso Oyj (2,0 %)
ja Rovakairan Tuotanto Oy (1,5 %).

Tunturituuli tuottaa omakustannusperiaatteella tuulisähköä osakkailleen. Yhtiön
osakkaat käyttävät tuotetun sähkön itse tai myyvät sen edelleen asiakkailleen.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja antaa:
Tunturituuli Oy:n toimitusjohtaja Seppo Partonen, puh. 050 4533958