Tutkimus: Suomalaiset uskovat sähköautoilun hillitsevän ilmastonmuutosta

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
17.10.2008 klo 9.30 EET

Tutkimus: Suomalaiset uskovat sähköautoilun hillitsevän ilmastonmuutosta

Tuoreen tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista (75 %) on sitä mieltä, että
sähköautoilulla voidaan vaikuttaa päästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen
ja sitä kautta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Kyselyn mukaan eniten sähköautojen mahdollisuuksiin uskovat kaupunkilaiset ja
erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvat. Tärkeimmäksi eduksi suomalaiset nostivat
auton päästöttömyyden, jonka mainitsi yli 60 % vastaajista. Noin joka neljäs
vastaajista mainitsi sähköauton vahvuudeksi käytön edullisuuden. Sähköauto on
vastaajien mielestä parhaimmillaan erityisesti kaupunkikäytössä. Lyhyet
etäisyydet, päästöttömyys ja hiljaisuus ovat sähköautoiluun liitettyjä
ominaisuuksia, joiden vastaajat näkevät korostuvan tulevaisuuden kaupungeissa.

Sähköautot kiinnostavat suomalaisia muutenkin, ja ylivoimainen enemmistö
vastaajista haluaa lisää tietoa sähköautoilun tarjoamista mahdollisuuksista.
Eniten tietoa vastaajat kaipasivat sähköautojen hinnoista ja hintakehityksestä.

Autojen hinnat ja verokohtelu arveluttavat

Vaikka sähköautolla nähdään olevan selkeitä etuja perinteiseen
polttomoottoriautoon verrattuna, ei sähköauton hankinta vielä ole monenkaan
ajatuksissa. Tutkimuksen mukaan suomalaisista 12 % on viimeisen vuoden aikana
miettinyt sähköauton hankintaa. Eniten sähköauton hankintaa ovat miettineet
25-34-vuotiaat sekä espoolaiset, joista 16 % on miettinyt sähköauton
hankkimista.

Sähköauton hankinnan esteeksi vastaajat nimeävät sähköautojen
polttomoottoriautoja korkeamman hankintahinnan sekä yhdellä latauksella
päästävän matkan pituuden. Vastaajat myös pelkäävät, että sähköautoja tullaan
verottamaan tai niille tullaan asettamaan käyttömaksuja.

Fortum edistää sähköautoilua

Uuden sukupolven sähköautoilla tarkoitettiin tutkimuksessa hybridi- ja
täyssähköautoja, joihin sähkö ladataan suoraan verkosta. Auto kytketään
verkkovirran latauspisteeseen samaan tapaan kuin moottorinlämmitin talvella.

Fortum haluaa osallistua päästöjen minimoimiseen ja mahdollistaa ladattavien
sähköautojen laajamittaisen käyttöönoton, kun autonvalmistajat tuovat niitä
markkinoille muutaman vuoden sisällä. Fortumilla on käynnissä sähköautokokeilu
Tukholmassa ja vastaavaa hanketta ollaan käynnistämässä myös Suomessa.

”Sähköautoilun edistäminen tukee Fortumin pyrkimyksiä toimia hiiliniukan
yhteiskunnan puolesta. Sähköautojen potentiaali on Suomessa huomattava, ja
niistä pitäisi keskustella osana ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamista,”
sanoo kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen.

Suomalaisten suhtautumista sähköautoihin mitannut tutkimus toteutettiin
internet-kyselynä syys-lokakuussa 2008 ja siihen osallistui 1266 vastaajaa, joka
on edustava otos suomalaisista. Tutkimuksen teki Fortumin toimeksiannosta
Viestintätoimisto Pohjoisranta, aineiston keräsi TNS Gallup Oy.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätiedot:
Tutkija Anne Hyvärilä, puh.050 3442444, anne.hyvarila@pohjoisranta.fi