Urakointityöt sähkönjakelun luotettavuuden parantamiseksi alkavat Pusulan kirkonkylässä

Pusulan keskustan alueelle suunniteltu mittava sähkönjakeluverkon
kehittämishanke etenee. Fortum on valinnut pääurakoitsijaksi Verkonrakentaja
Wire Oy:n, ja ensimmäisiä kaivuutöitä alueella suoritetaan jo tällä viikolla.
Kaivuutyöt aloitetaan keskustan pohjoispuolelta, Peltolankujan ja Marttilantien
varsilta. Kartta Pusulan sähkönjakeluverkon parannusalueesta on nähtävillä
Nummi-Pusulan verkkosivuilla www.nummi-pusula.fi sekä Pusulan kirjastossa.

Alueen asukkaille ja muille sähkönkäyttäjille järjestetään tiedotustilaisuus
Pusulassa Ahjolan maamiesseurantalolla torstaina 5.5.2011 kello 18-20.
Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä hankkeen kulusta niin Fortumin,
Verkonrakentaja Wireen, Elisan kuin Nummi-Pusulan kunnankin edustajalta.

Pusulan verkostotyöt parantavat alueen sähkönjakelun luotettavuutta
huomattavasti. Keskustan alueella sähkönjakelu siirtyy suurelta osin
ilmajohdoista säävarmempiin maakaapeleihin. Samalla nykyiset pylväsmuuntamot
vaihdetaan ulkoisia olosuhteita paremmin kestäviksi puistomuuntamoiksi. Uudet
johdot sijoitetaan teiden varteen, kun niitä on tällä hetkellä useammallakin
yksityistontilla.

Nummi-Pusulan kunta osallistuu hankkeeseen korvaamalla tievalaistuksen
kaapeloinnin maakaapeleiksi. Elisa Oyj kaapeloi puolestaan televerkkoaan
kaivureiteillä, mikä parantaa palveluiden käyttövarmuutta ja lisää ympäristön
siisteyttä.

Verkostotöiden ansiosta Pusulan keskustan alueen sähkönjakelulle on
tulevaisuudessa olemassa useampia reittivaihtoehtoja. Vikatilanteessa sähköä
voidaan syöttää useampaa kautta, ja asiakkaat saavat sähköt nopeasti takaisin.
Hankkeella on myös maisemallisia muutoksia, kun suuri osa sähköjohdoista
siirtyy Pusulan keskustan alueella maan alle.

Fortum Distribution
Viestintä

Lisätietoja:
Henri Vierimaa, verkostosuunnittelija, Fortum Distribution, puh. 040 8252 844
Hannu Takala, tekninen johtaja, Verkonrakentaja Wire, puh. 050 4567 600
Jorma Lehtonen, tekninen johtaja, Nummi-Pusulan kunta, puh. 044 0456 824
Pirkko Kainiemi, rakennustarkastaja, Nummi-Pusulan kunta, puh. 050 3080 550