UUSI PITKÄNTÄHTÄIMEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ FORTUMIN AVAINHENKILÖILLE

Fortum on käynnistämässä uutta osakekannustinjärjestelmää konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu konsernin, sen liiketoimintayksiköiden ja yksittäisen henkilön omalle suoritukselle ja samalla myös yhtiön pörssikurssin kehitykselle. Tässä vaiheessa uusi järjestelmä kattaa noin 190 Fortumin avainhenkilöä.

 

Järjestelmä koostuu vuosittaisista osakekannustinohjelmista. Jokainen ohjelma on kuuden vuoden mittainen ja koostuu kahdesta peräkkäisestä kolmen vuoden jaksosta (ansaintajakso ja odotusjakso). Ohjelman mukaiset osakkeet hankitaan ja toimitetaan asianomaisille henkilöille odotusjakson päätyttyä.  Järjestelmän mukaan ensimmäiset osakkeet toimitetaan henkilöille vuonna 2008 edellyttäen, että ao. henkilö on edelleen konsernin palveluksessa.

 

Tämänhetkisen arvion mukaan järjestelmän perusteella vuosittain jaetaan 0,1 - 0,3 % Fortumin koko osakemäärästä, eli noin 1,000,000 - 2,500,000 osaketta. Osakkeet hankitaan markkinoilta, joten toimenpiteellä ei ole osakkeen arvolle laimennusvaikutusta.

 

Tämä järjestelmä korvaa mahdolliset muut pitkäntähtäimen kannustinjärjestelmät.

 

 

Fortum Oyj

Konserniviestintä

 

Lisätietoja:

Henkilöstöjohtaja Mikael Frisk, 010 452 4111