VÄLIMIESOIKEUS VAHVISTI FORTUMIN LUNASTUSOIKEUDEN – NESTEEN OSAKKEEN POISTAMISTA PÖRSSILISTALTA HAETAAN

Fortum Oyj:n hakemuksesta Neste Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastusoikeutta ja lunastushintaa käsittelemään nimetty välimiesoikeus totesi 21.8.1998 pitämässään istunnossa, että Fortumin lunastusoikeus on riidaton ja että Fortumilla on oikeus saada Nesteen vähemmistöosakkeet asettamalla lunastushinnan maksamisesta hyväksyttävä vakuus 28.8.1998. Välimiesoikeus hyväksyi Fortumin tarjoaman vakuuden.

 

Osakeyhtiölain nojalla Fortum saa loputkin Nesteen vähemmistöosakkeet omistukseensa silloin, kun välimiesoikeuden hyväksymä vakuus asetetaan. Fortum tulee asettamaan edellytetyn vakuuden 28.8.1998, jolloin sen omistusosuus Nesteessä näin ollen nousee sataan prosenttiin. Fortumin omistusosuus Nesteessä 21.8.1998 saatavilla olleiden tietojen mukaan oli noin 99,9 prosenttia. Nesteen hallitus on 21.8.1998 päättänyt hakea Helsingin Pörssiltä Nesteen osakkeen poistamista pörssilistalta.

 

Välitystuomio, jossa vahvistetaan Nesteen osakkeen lunastushinta, saadaan mahdollisesti jo syyskuun alkupuolella. Fortum on vaatinut välimiesoikeutta vahvistamaan lunastushinnaksi 168,10 markkaa osakkeelta. Tämä on sama hinta kuin 30.4.-1.6.1998 toteutetussa lunastustarjouksessa.

 

Lisätietoja:

Fortum Oyj, Harri Pynnä, lakiasain johtaja   (09) 6185 8206

Fortum Oyj, Antti Ruuskanen, viestintäjohtaja  (09) 6185 8207

Neste Oyj                                   Fortum Oyj

 

 

Helena Haapalinna         Antti Ruuskanen

viestintäjohtaja          viestintäjohtaja

            

 

 

JAKELU   HEX Helsingin Pörssi

                 Suomen Tietotoimisto

                 Muut keskeiset tiedotusvälineet