VÄLIMIESOIKEUS VAHVISTI NESTEEN OSAKKEEN LUNASTUSHINNAKSI 168,10 MARKKAA

Fortum Oyj:n hakemuksesta Neste Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastusoikeutta ja lunastushintaa käsittelemään nimetty välimiesoikeus vahvisti 8.9.1998 antamassaan välitystuomiossa Nesteen osakkeen lunastushinnaksi 168,10 markkaa osakkeelta.

 

Välimiesoikeuden määräämä lunastushinta on sama kuin 30.4. - 1.6.1998 toteutetussa Nesteen yhtiöjärjestyksen ja arvopaperimarkkinalain mukaisessa lunastustarjouksessa. Lunastushinnalle lasketaan 4,5 prosentin vuotuinen korko 28.8.1998 lukien siihen saakka, kunnes lunastushintaa koskeva ratkaisu on lainvoimainen. Fortum sai kaikki Nesteen osakkeet haltuunsa 28.8.1998, jolloin se asetti lunastushinnan maksamisesta välimiesoikeuden hyväksymän vakuuden.

 

Fortum tulee suorittamaan lunastushinnan Nesteen osakkeenomistajille mahdollisimman pian sen jälkeen, kun välitystuomio on saanut lainvoiman. Välitystuomio lähetetään tiedoksi kaikille välimiesmenettelyn asianosaisille. Osakeyhtiölain mukaan lunastushintaan tyytymätön asianosainen voi saattaa asian tuomioistuimen tutkittavaksi kahden kuukauden kuluessa saatuaan välitystuomion tiedoksi.

 

Lisätietoja: Antti Ruuskanen, puh. (09) 6185 8207

 

 

Fortum Oyj

 

 

Antti Ruuskanen

Viestintäjohtaja

 

 

JAKELU

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet