Venäjän markkinaneuvosto on valinnut Fortumin johtavaksi investointiohjelman toteuttajaksi

Fortumin tytäryhtiö OAO Fortum on valittu energiayhtiöiden parhaimmaksi investointiohjelman toteuttajaksi Venäjällä. Luokittelusta vastaa Venäjän markkinaneuvosto, joka arvioi energiayritysten suorituskykyä maan sähkö- ja kapasiteettimarkkinoilla. Yritykset arvioitiin vuoden 2011 syyskuun loppuun mennessä toteutettujen ja vuoteen 2017 mennessä ilmoitettujen investointien perusteella.

Fortumin tytäryhtiö, Uralin ja Länsi-Siperian öljyn- ja kaasuntuotantoalueilla toimiva OAO Fortum, on toteuttaa Venäjällä mittavaa investointiohjelmaa, joka nostaa sen sähköntuotantokapasiteettia noin 2 800 megawatista (MW) noin 5 100 MW:iin. Investointiohjelma on tarkoitus saattaa päätökseen vuonna 2014.

Joulukuussa 2010 vihittiin käyttöön investointiohjelman seitsemästä yksiköstä ensimmäinen, Fortum Tyumen CHP-1 – voimalaitoksen uusi yksikkö Länsi-Siperiassa. Yksikön kaupallinen käyttö alkoi helmikuussa 2011. Viime vuonna otettiin käyttöön myös Tšeljabinskin ja Tobolskin uudet yksiköt. Njaganin uuden voimalaitoksen rakentaminen Länsi-Siperiassa jatkuu. Valmistuttuaan laitos tuottaa sähköä kolmella maakaasulla toimivalla 418 MW:n sähköntuotantoyksiköllä.

Sähkön tukkumarkkinat vapautettiin Venäjällä vuoden 2011 alusta. Vuoden 2007 jälkeen investointivelvoitesopimusten (CSA – ”uusi kapasiteetti”) perusteella rakennetulle tuotantokapasiteetille maksetaan takuuhintaa 10 vuoden ajan.

Mikä on Venäjän markkinaneuvosto?

Venäjän markkinaneuvosto perustettiin vuonna 2001 Venäjän sähköreformin uudistamisen yhteydessä. Markkinaneuvoston tärkeimpiin tehtäviin kuuluu tukkumarkkinoiden kaupallisen infrastruktuurin toiminnan ylläpito sekä tukku- ja vähittäismarkkinoiden tehokkaan yhteistyön turvaaminen.

Lisätietoja:
Denis Litoshik, viestintäjohtaja, puh. +79853835261