Voimansiirto-engineering CapManin hallinnoimille rahastoille ja yksikön johdolle

Fortum Oyj ja CapMan Capital Management Oy ovat tänään solmineet sopimuksen Fortumin omistaman Voimansiirto-engineeringin (IVO Transmission Engineering Oy:n koko osakekannan) myynnistä. Yksikkö suunnittelee ja rakentaa sähkön siirto- ja jakeluverkkoja sekä langattomia ja kiinteitä tietoliikenneverkkoja. Sopimuksen mukaan ostaja on CapManin hallinnoiman pääomarahaston ja Voimansiirto-engineeringin johdon perustama uusi yhtiö.

 

Nyt solmittu kauppa toteuttaa Fortumin strategiaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy entistä voimakkaammin sähkön tuotantoon ja erikoisosaamiseensa öljynjalostuksessa sekä energiatuotteiden markkinointiin pohjoismaisilla markkinoilla ja Itämeren ympäristössä. Fortumissa arvioidaan uuden omistajan pystyvän hyödyntämään Voimansiirto- engineeringin osaamisen ja kasvumahdollisuudet, jotka ovat muuttuvan energiatoimialan ja tietoliikenteen palveluissa Pohjois-Euroopassa ja ulkopuolella.

 

Tehdyn sopimuksen mukaan peruskauppahinta on 32,5 miljoonaa euroa. Kaupasta koituu hieman myyntivoittoa. Lopulliseen hintaan ja myyntivoittoon vaikuttaa liiketoiminnan kehittyminen lähivuosina. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksymistä.

 

Voimansiirto-engineeringin liikevaihto vuonna 2000 oli lähes 200 miljoonaa euroa. Sen palveluksessa on noin 1500 henkilöä, joista vajaat 600 ulkomaisissa tytäryhtiöissä. Toiminnan painopiste on pohjoismaissa, mutta merkittävää liiketoimintaa on myös muualla Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja Afrikassa.

 

CapMan Capital Management Oy on pohjoismaiden johtavia pääomasijoittajia. Sen hallinnoimat rahastot ovat tehnet sijoituksia noin 100 yritykseen Suomessa ja muualla Euroopassa ja irtautuneet 26 yrityksestä. CapMan hallinnoi yhdessä osakkuusyhtiönsä, eurooppalaisiin pääomarahastoihin sijoittavan Access Capital Partnersin kanssa noin  1 150 miljoonan euron pääomia.

 

 

Fortum Oyj

 

 

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja  Eero Aittola, Fortum Oyj,  puh. 010 45 24234

johtava asiantuntija Mauri Hattunen, Fortum Oyj,  puh 010 45 29210