Vuokseen kunnostetaan taimenelle ja harjukselle kutupaikkoja

LEHDISTÖTIEDOTE 27.8.2013

Vuoksella aloitetaan virtavesikalojen elinympäristöjen kunnostaminen.
Kunnostukset kuuluvat Fortumin, Imatran kaupungin ja Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen ja EKOenergian yhteishankkeeseen, jonka tarkoituksena on lisätä
taimenen ja harjuksen kutu- ja poikastuotantoalueita Vuoksessa.

Kutupaikkoja kunnostetaan Tainionkosken ja Imatran voimalaitosten väliselle
vesialueelle. Kunnostuksia tehdään soraistamalla ja kiveämällä rantamatalikkoa
sekä muokkaamalla pohjan muotoja sellaisiksi, että ne parantavat kalojen
elinolosuhteita lisääntymisen ja poikasten selviytymisen kannalta.

Fortum rahoittaa kunnostukset Ympäristörahastostaan, johon varat kertyvät
EKOenergia-merkityn Fortum Tarkka -vesisähkön myynnistä. Ympäristörahaston
avulla toteutetaan hankkeita, joiden tavoitteena on vähentää vesivoiman
aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Kutupaikkojen kunnostushanke on suunniteltu yhteistyössä Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen ja Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa. Hankkeen käytännön
toteutuksesta vastaa Imatran kaupunki.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Heli Kurki, viestintäpäällikkö, puh. 050
4524 755, heli.kurki@fortum.com


Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden – samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
energia-alan asiantuntijapalvelut.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltiaan.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös yhdentyvät Euroopan ja
nopeasti kasvavat Aasian energiamarkkinat. Vuonna 2012 Fortumin liikevaihto oli
6,2 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,7 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 10 400 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

Lisätietoja: www.fortum.com/fi