Aktuella frågor hos Fortum

 

Fortum och kärnkraft (pdf) Fortum i Ryssland (pdf)
​Fortums eldistribution i Sverige (pdf)


Fortum och aktieägarnas nomineringsorgan (pdf)

 

​Den information som tillhandahålls i Frågor&Svar är hämtad från Fortums finansiella rapporter för 2014 och annan information som Fortum publicerat tidigare. Den information som återfinns i Frågor&Svar är inte en del av den formella finansiella kommunikationen från Fortum, såsom börsmeddelanden, finansiella rapporter och årsredovisning. Den tillhandahållna informationen är inte nödvändigtvis heltäckande, och skall inte läsas som sådan, och det ersätter inte börsmeddelanden eller finansiella rapporter, delårsrapporter eller årsredovisning. 

4.2.2015