Taloudelliset tavoitteet

Fortum päivitti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja uuden strategian julkistuksen yhteydessä, 3.2.2016.

Fortumin taloudelliset tavoitteet vastaavat yhtiön näkemystä pitkän aikavälin arvonluontimahdollisuuksista, uudesta kasvustrategiasta ja liiketoiminnasta.

Päivitetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannesyklin ovat:
- Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) vähintään 10 %
- Vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5

Lisäksi Fortum käyttää GRI:n (Global Reporting Initiative) G4-indikaattoreita soveltuvin osin taloudellisesta vastuusta raportoimiseen.

Aiemmat pitkänaikavälin taloudelliset tavoitteet olivat sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 12 % ja vertailukelpoinen nettovelka/käyttökate noin 2,5.

Fortumin osinkopolitiikka säilyy ennallaan: Fortumin tavoitteena on maksaa vakaa, kestävä ja aikaa myöten kasvava osinko, joka on 50-80 % osakekohtaisesta tuloksesta ilman kertaeriä.

 

3.2.2016