Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark:
 
“Vuoden 2017 kolmas neljännes oli Fortumille suotuisa. Teimme vahvan tuloksen, markkinahinnat olivat nousussa ja otimme suuria harppauksia pääomamme uudelleeninvestoinnissa.

Sähkösiirtoliiketoiminnan myynnin jälkeen olemme tehneet paljon työtä asemoidaksemme Fortumia tulevaisuutta varten. Elokuun alussa saatoimme päätökseen Hafslund-yritysjärjestelyn, jonka myötä vahvistimme jalansijaamme lämmön- ja sähkönmyynnissä Pohjoismaissa, erityisesti Norjassa. Syyskuun lopussa allekirjoitimme sopimuksen Uniperin suurimman omistajan E.ONin kanssa. Ostotarjouksemme luo hyvän mahdollisuuden E.ONille ja muille Uniperin osakkeenomistajille myydä omistusosuutensa arvostustasolla, joka huomioi Uniperin osakkeen vahvan arvonnousun listautumisen jälkeen. Investointi on houkutteleva myös Fortumille. Uniper ja Fortum sopivat strategisesti hyvin yhteen ja näemme paljon mahdollisuuksia läheiseen yhteistyöhön. Meille Fortumissa ostotarjous on ennen kaikkea sijoitus menestyvään yhtiöön, joka tuottaa vahvaa kassavirtaa, on maantieteellisesti lähellä Fortumin kotimarkkinoita ja toimii ydinosaamisalueellamme. Investointi Uniperiin tukee Fortumin vakaata ja kestävää osinkopolitiikkaa.

Fortum on vuosien ajan toiminut kestävän energiakäänteen puolesta. Tulevaisuuden vähäpäästöisen energiajärjestelmän rakentaminen edellyttää, että hiilidioksidipäästöjen vähentämisen lisäksi huolehditaan toimitusvarmuudesta ja energian hinnan pysymisestä kohtuullisella tasolla. Käänne ei tapahdu yhdessä yössä. Sään mukaan vaihtelevan uusiutuvan tuotannon kasvattaminen edellyttää myös mittavia investointeja joustavaan energian tuotantoon, varastointiin ja siirtokapasiteettiin. Siirtymävaiheessa avainasemassa on joustava ja vähäpäästöinen sähköntuotanto vesivoimalla ja kaasulla, jotta toimitusvarmuus on taattu. Fortumilla ja Uniperilla on molemmilla tällaista tuotantoa ja näin ollen hyvät mahdollisuudet aktiivisesti edesauttaa Euroopan käännettä kohti vähähiilisempää energiajärjestelmää.

Kolmannella vuosineljänneksellä käyttökatteemme kasvoi 39 %. Suurempi vesivoimatuotanto ja korkeampi saavutettu sähkön hinta paransivat Generation-segmentin tulosta. Russia-segmentin tulos jatkoi nousu-urallaan erityisesti korkeampien kapasiteettimaksujen ansiosta. City Solutions -segmentille kolmas vuosineljännes on kausiluonteisesti haastava. Segmentin tulos kuitenkin parani viime vuodesta, erityisesti Recycling and Waste Solutions -yksikön (entinen Ekokem) myötävaikutuksesta. Kiristynyt kilpailu painoi Consumer Solutions -segmentin tulosta jonkin verran. Saatettuamme Hafslund-järjestelyt päätökseen olemme panostaneet voimakkaasti myyntistrategiamme ja tarjoamamme kehitykseen yhdessä uusien kollegoidemme kanssa. Tavoitteenamme on luoda kilpailukykyinen palvelutarjoama digitaalisine ratkaisuineen 2,5 miljoonalle kotitalous- ja yritysasiakkaallemme.

Olemme päässeet pitkälle pääomamme uudelleeninvestoinnissa. Vuosina 2012-2017 olimme jo ennen Uniper-kauppaa sijoittaneet noin 4 miljardia euroa uusiutuvaan energiatuotantoon, kiertotalouteen ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin. Näiden panostusten positiivinen vaikutus näkyy jo tuloksessamme. Uskomme, että sijoituksemme Hafslundiin ja Uniperiin vahvistavat edelleen tulostamme ja osaamistamme tulevaisuudessa."
 

(Teksti on Fortumin tammi-syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta)

26.10.2017