Hallitus

Baldauf_2016_new_120x170.jpg


Sari Baldauf

Hallituksen puheenjohtaja
s. 1955, Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri, tekniikan kunniatohtori (Teknillinen korkeakoulu) ja kauppatieteiden kunniatohtori (Turun kauppakorkeakoulu ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu)
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2016: 2 300
 
Päätehtävä:
Johtaja
 
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Nokia Oyj, useita johtotason tehtäviä. Johtokunnan jäsen vuoteen 2005 saakka.
 
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Vexve Holding Oy, hallituksen puheenjohtaja
Akzo Nobel N.V.:n, Daimler AG:n ja Deutsche Telekom AG:n hallitusten jäsen
DevCo Partners Oy, Senior Advisor
Tukikummit-säätiön, Kasvuryhmä ry:n, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön hallitusten jäsen
Matti_Lievonen_120x170.jpg

Matti Lievonen

Hallituksen varapuheenjohtaja
s. 1958, Suomen kansalainen Insinööri, eMBA, vuorineuvos, Tekniikan tohtori h.c.
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2017
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
Fortumin osakeomistus: 1 500
 
Päätehtävä:
Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja, Neste Oyj 
 
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
UPM-Kymmene Oyj:n Hieno- ja erikoispaperit -toimialan johtaja, monet liiketoiminnan johtotehtävät UPM-Kymmenen eri liiketoimintayksiköissä vuosina 1986–2008 ja sitä ennen ABB:llä, UPM-Kymmenen johtajiston jäsen 2002–2008
 
Keskeisimmät luottamustehtävät:
European Business Leaders’ Convention, hallituksen jäsen
East Office of Finnish Industries Oy, hallituksen jäsen
Kemianteollisuus r.y., hallituksen jäsen
Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen
Huoltovarmuuskeskus, neuvottelukunnan jäsen
Elinkeinoelämän valtuuskunta, hallintoneuvoston jäsen
Nynäs AB, hallituksen jäsen
SSAB AB, hallituksen jäsen
Binzel_2016_120x170.jpg

Heinz-Werner Binzel

s. 1954, Saksan kansalainen
Ekonomi, diplomi-insinööri, taloustieteet ja sähkötekniikka
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2011
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2016: 0
 
Päätehtävä:
Yksityinen konsultti
 
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
RWE Energy AG, johtokunnan jäsen; sähkön, kaasun ja veden hankinta ja myynti 2003-2005
RWE Solutions AG, johtokunnan jäsen talousjohtajana 1999-2002 ja toimitusjohtajana 2002-2003
NUKEM GmbH, useita johtotason tehtäviä Saksassa ja USA:ssa 1981-1999
 
Keskeisimmät luottamustehtävät:
TÜV Rheinland Holding AG, hallintoneuvoston jäsen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
Hamilton_2016_120x170.jpg

Eva Hamilton

s. 1954, Ruotsin kansalainen
Journalistiikan kandidaatti. Kunniatohtori, Mittuniversitetet.
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2015
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2016: 40
 
Päätehtävä:
Senior adviser
 
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Sveriges Television (SVT), toimitusjohtaja, 2006–2014
Sveriges Television (SVT), SVT Fiktion johtaja, 2004–2006
Sveriges Television (SVT), Uutisten johtaja, 2000–2004
Sveriges Television (SVT), Ulkomaankirjeenvaihtaja, Brysseli 1993–1996
Aftonbladet 1978–1979, Svenska Dagbladet 1979–1988, Dagens Industri 1988–1989: toimittaja
 
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Nexiko Media AB, hallituksen puheenjohtaja
Kungliga Dramatiska Teatern AB, hallituksen jäsen
LKAB, hallituksen jäsen
Lindex AB, hallituksen jäsen
Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, hallituksen jäsen, elinkeinoelämäneuvoston puheenjohtaja
Nobel Center, hallituksen jäsen
Arholma Landsort AB, hallituksen jäsen
Ignatius_2016_120x170.jpg

Kim Ignatius

s. 1956, Suomen kansalainen
Ekonomi, Helsingin kauppakorkeakoulu
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2012
Tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja
Fortumin osakeomistus 31.12.2016: 2 400
 
Päätehtävä:
Excecutive Vice President, johtoryhmän jäsen, Sanoma Oyj
 
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
TeliaSonera AB, talousjohtaja 2003–2008
Sonera Oyj, talousjohtaja 2000–2002
Tamro Oyj, talousjohtaja 1997–2000
 
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Rovio Entertainment Oyj, hallituksen jäsen
McAlister_120x170.jpg

Anja McAlister

s. 1960, Suomen kansalainen 
Diplomi-insinööri, MBA
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2017
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus: 0
 
Päätehtävä:
Muutos- ja strategiajohtaja, Henkilöstöjohtaja (vt.), Pöyry Oyj
 
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
Pöyry Oyj, Energia-liiketoimintaryhmän johtaja 2015-2016
Pöyry Management Consulting Oy, johtaja 2015-2015
Renewa Oy (biovoimalaitostoimittaja), toimitusjohtaja 2013
UPM-Kymmene Oyj, Energialiiketoiminnasta vastaava johtaja, Energia ja sellu -liiketoimintaryhmä 2004-2013
Electrowatt-Ekono Oy (osa Pöyry-konsernia), Pohjois-Euroopan liikkeenjohdon konsultoinnista vastaava johtaja 2000-2004
Kauppa- ja teollisuusministeriö, Teollisuusneuvos, Energiapolitiikka ja -analyysit-tiimin johtaja 1998-2000
Kymppivoima Oy, käyttöpäällikkö ja toimitusjohtaja 1995-1998
Energia-Ekono Oy, konsultti (Senior Consultant) 1993-1995
Sheffield Heat and Power Ltd., Sheffield, Iso-Britannia, tekninen johtaja 1990-1993
Kuopion kaupunki, käyttöpäällikkö 100/200 MW biomassavoimala 1984-1989
 
Reinikkala_2016_120x170.jpg

​Veli-Matti Reinikkala

s. 1957, Suomen kansalainen
Executive Master of Business Administration
Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2016
Tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen
Fortumin osakeomistus 31.12.2016: 3 000
 
Päätehtävä:
Johtaja
 
Merkittävimmät aiemmat tehtävät:
ABB-konserni, Euroopan aluejohtaja vuonna 2015 ja ABB Ltd:n johtokunnan jäsen 2006–2015
ABB-konserni, Process Automation -divisioonan johtaja 2006–2014 ja Process Automation -liiketoiminta-alueen johtaja 2005
ABB China, Automation Technologies -divisioonan johtaja Kiinassa 2003–2004
ABB Drives & Power Electronics -liiketoiminta-alueen johtaja 2002
ABB Drives, liiketoimintayksikon johtaja 1996–2001
ABB Industry Oy, talousjohtaja 1994–1996
Ennen vuotta 1994 erilaisia tehtäviä paperi- ja pakkausteollisuusyrityksissä Suomessa
 
Keskeisimmät luottamustehtävät:
Cramo Oyj, hallituksen puheenjohtaja
UPM-Kymmene Oyj, hallituksen jäsen
 
 
Hallitus vastaa yhtiön strategisesta kehittämisestä sekä valvoo ja ohjaa sen liiketoimintaa ja johtoa. Yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallituksen tehtävänä on edustaa yhtiötä ja huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös yhtiön mission ja arvojen määrittämisestä.
 
Hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä. Varsinainen yhtiökokous valitsee jäsenet yhdeksi vuoden mittaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous valitsee myös hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

Hallitus vuonna 2017

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2017 hallitukseen valittiin uudelleen tehtäviinsä puheenjohtaja Sari Baldauf, Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, Kim Ignatius, Tapio Kuula ja Veli-Matti Reinikkala ja uusina jäseninä Matti Lievonen, hallituksen varapuheenjohtajaksi ja Anja McAlister jäseneksi toimikaudelle, joka päättyy 2018 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta Tapio Kuulaa (Kuula toimi Fortumin toimitusjohtajana 31.1.2015 saakka) ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kolme jäsenistä, hallituksen puheenjohtaja mukaan lukien, on naisia ja viisi jäsenistä miehiä.

Hallitus vuonna 2016

Vuonna 2016, hallitukseen kuuluivat 4.4.2017 pidettyyn varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka seuraavat kahdeksan henkilöä: puheenjohtaja Sari Baldauf, varapuheenjohtaja Kim Ignatius, Minoo Akhtarzand, Heinz-Werner Binzel, Eva Hamilton, Tapio Kuula, Petteri Taalas ja Jyrki Talvitie.
 
Hallitus kokoontui 15 kertaa ja jäsenten osallistumisprosentti oli 99.

10.11.2017