Markkinatietoa

Fortum on Pohjoismaiden kolmanneksi suurin sähköntuottaja ja yksi Euroopan vähäpäästöisimmistä sähköyhtiöistä. Lämmöntuottajana lukeudumme maailman suurimpiin.

Markkinat muutoksessa

Päämarkkinoillamme on lähivuosina tehtävä kauaskantoisia päätöksiä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, energiamarkkinoiden kehittämiseksi ja kestävän toimintamallin löytämiseksi yhteiseurooppalaisille markkinoille. Fortumilla on vahva asema, joka mahdollistaa aktiivisen osallistumisemme markkinoiden muokkaamiseen ja uusien toimintamallien kehittämiseen.
 
Olemme hyvin kilpailukykyisiä, käytettiinpä mittarina sitten CO2-vapaan tuotannon osuutta, osaamista strategisilla painopistealueillamme, tuotannon rakennetta, kapasiteetin joustavuutta, taloudellista asemaa, kustannusrakennetta, kestävää kehitystä tai työturvallisuutta.
 
Meillä on selkeä näkemys siitä, kuinka Fortumia on kehitettävä, jotta luomme lisäarvoa sidosryhmillemme, erityisesti
osakkeenomistajillemme niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.
 
Haluamme olla aktiivisesti mukana energiaalan kehittämisessä ja uudelleenjärjestelyissä.
 

20.5.2015