Osakehistoria

​Osakepääoma 1998-2016
​Osakkeiden
lukumäärä
​Osakepääoma,
EUR
Rekisteröidyt osakkeet 31.12.2010 - 31.12.2016 888,367,045 3,046,185,953
Rekisteröidyt osakkeet 31.12.2009 888,367,045 3,046,185,953

- merkitty optio-ohjelman 2002B perusteella

728,965 2,478,481
Merkinnät vuonna 2008
​​– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002B perusteella 955,022 ​​3,247,075
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2008 887,638,080 3,043,707,472
Merkinnät vuonna 2007
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001A perusteella
274,920 934,728
merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001B perusteella
1,339,867 4,555,548
merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella 122,100 415,140
– merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002B perusteella 
3,462,525 11,772,585
Mitätöidyt omat osakkeet -5,910,000
Osakkeet ja osakepääoma 31.12.2007 886,683,058 3,040,460,397
Merkitty vuonna 2006 
merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001A perusteella 3,026,200
10,289,080
merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001B perusteella
5,360,133
18,224,452
merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella 516,800 1,757,120
merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002B perusteella  4,856,488 16,512,059
Mitätöidyt omat osakkeet –1,660,000
Osakkeet ja pääoma 31.12.2006
887,393,646 3,022,782,396
Merkitty vuonna 2005
merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 1,284,370 4,366,858
merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella
1,698,000
5,773,200
merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2001A perusteella 1,636,350 5,563,590
merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella 3,591,400 12,210,760
Osakepääoma 31.12.2005 875,294,025 2,975,999,685
Merkinnät vuonna 2004 
merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 4,560,730 15,506,482
merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 7,154,000 24,323,600
merkitty avainhenkilöiden optio-ohjelman 2002A perusteella 6,536,700 22,224,780
Osakepääoma 31.12.2004
867,083,905 2,948,085,277
Merkinnät vuonna 2003
merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 159,520 542,368
merkitty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella  2,913,000 9,904,200
Osakepääoma 31.12.2003 848,832,475
2,886,030,415
Merkinnät vuonna 2002
merkitty henkilöstön optiolainan 1999 perusteella 148,380 504,492
merkittty johdon optiojärjestelyn 1999 perusteella 3,000 10,200
Merkinnät vuonna 2003
845,759,955
2,875,583,847
Osakepääoma 31.12.2001 845,608,575 2,875,069,155
Rahastoanti vuonna 2000 28,441,677
Uusmerkintä vuonna 2000 60,825,940 206,808,196
Osakepääoma 31.12.2000 845,608,575 2,875,069,155
Osakepääoma 31.12.1999 784,282,635 2,639,819,282
Yhtiön perustaminen 7.2.1998
500,000
1,681,879
Uusmerkintä vuonna 1998 782,282,635
2,631,409,886
Henkilöstöanti vuonna 1998 2,000,000
6,727,517
Osakepääoma 31.12.1998 784,782,635
2,639,819,282

24.2.2017