Aiesopimus Fortumin Naantalin voimalaitoksen omistuksen uudelleenjärjestelystä

Fortum, Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto (TSME), Turun Seudun
Kaukolämpö ja Turku Energia sekä Naantalin, Raision ja Kaarinan kaupungit ovat
tänään allekirjoittaneet aiesopimuksen Turun seudun energiantuotannon
keskittämisestä yhteen yhteisomistuksessa olevaan tuotantoyhtiöön, TSME:oon.
Aiesopimuksen mukaan Fortum vuokraa Naantalin voimalaitoksen
tuotantokapasiteetin TSME:lle. Tuotettu kaukolämpö myydään Turku Energialle,
höyry Fortumille ja sähkö TSME:n osakkaille. Aiesopimuksessa on sovittu, että
TSME:n omistuspohja tulee muodostumaan seuraavasti: Fortum (50,5 %), Turku
Energia (38,5 %), Raisio (5 %), Kaarina (3 %) ja Naantali (3 %). TSME:llä on
sopimuksen myötä myöhemmin mahdollisuus ostaa Naantalin voimalaitos Fortumilta.
Uudelleenjärjestelystä pyritään päättämään vuoden 2011 ensimmäisellä
neljänneksellä, jolloin järjestely astuisi voimaan 1.9.2011.

Turun alueen energiatuotanto perustuu nykyisin suurelta osin Fortumin Naantalin
kivihiilikäyttöisen voimalaitoksen tuottamaan lämpöön ja sähköön. Voimalaitos
tuottaa sähköä pohjoismaisille markkinoille noin 1 000 gigawattituntia (GWh),
höyryä teollisuusasiakkaille noin 600 GWh ja kaukolämpöä Turun Seudun
Kaukolämpö Oy:n lämmönsiirtoverkkoon noin 1500 GWh vuodessa. Laitos on ollut
toiminnassa jo 50 vuotta ja sen uusiminen on ajankohtaista lähivuosina.
Aiesopimuksen mukaan TSME vastaa uuden energiaratkaisun luomisesta Turun
seudulle.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jouni Haikarainen, johtaja, Heat-divisioona, Suomi, puh. 040 709 5690