CORRECTION: Fortumille uusi liiketoimintarakenne 1. lokakuuta 2009 alkaen

Korjaus pörssitiedotteeseen:

Puuttui lause:

Matti Ruotsala, Per Langer, Alexander Chuvaev ja Anne Brunila ovat uusia
johtoryhmän jäseniä.


Fortum Oyj
Pörssitiedote
12.8.2009 klo 9:00

Fortumille uusi liiketoimintarakenne 1. lokakuuta 2009 alkaen

Fortum organisoi liiketoimintarakenteensa uudelleen neljään
liiketoimintadivisioonaan ja neljään esikuntatoimintoon. Muutoksen tavoitteena
on parantaa organisaation tehokkuutta ja selkeyttää tulosvastuullisuutta ja
samalla yksinkertaistaa sen rakennetta. Uusi organisaatio astuu voimaan 1.
lokakuuta 2009.

“Uusi organisaatiorakenne on aiempaa yksinkertaisempi ja se vähentää
päällekkäisyyksiä sekä selkeyttää vastuita. Tämä auttaa meitä parantamaan
päätöksentekoa ja liiketoiminnan ohjausta”, sanoo Fortumin toimitusjohtaja Tapio
Kuula.

Uudet divisioonat ovat Sähkö, Lämpö, Venäjä, ja Sähköratkaisut ja sähkönsiirto.
Sähködivisioona vastaa Fortumin sähköntuotannosta, suuresta osasta
tuotannonsuunnittelu- ja trading-toimintaa sekä käyttö- ja kunnossapito ja
muusta service-toiminnasta. Lämpödivisioona vastaa sähkön ja lämmön
yhteistuotannosta, kaukolämpötoiminnasta sekä business to business
-lämpöratkaisuista. Venäjädivisioona vastaa Fortumin toiminnoista Venäjällä.
Sähköratkaisut ja sähkönsiirto -divisioona käsittää sähkön vähittäismyynnin,
sähköratkaisut, teknologian ja sähkön siirron alue- ja jakeluverkoissa.
Sähködivisioonaa ja Sähköratkaisut ja sähkönsiirto -divisioonaa johdetaan
Espoosta, Lämpödivisioonaa Tukholmasta ja Venäjädivisioonaa Tjeljabinskista
käsin.

Uusi liiketoimintarakenne ei muuta Fortumin taloudellista raportointirakennetta.
Esikuntatoiminnot ovat Talous, Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys,
Konsernin henkilöstöyksikkö ja Konsernin strategia.
Konsernin johtoryhmä asettaa strategiset tavoitteet, laatii konsernin vuotuisen
liiketoimintasuunnitelman, seuraa tuloskehitystä sekä suunnittelee ja päättää
valtuutuksensa puitteissa investoinneista ja yritysjärjestelyistä. Johtoryhmän
kukin jäsen on vastuussa oman organisaationsa tärkeimmistä päivittäisistä
liiketoiminnoista ja operatiivisten päätösten toteutuksesta.

Johtoryhmään kuuluvat seuraavat jäsenet:

Tapio Kuula, toimitusjohtaja (President and CEO)
Matti Ruotsala, divisioonan
johtaja, Sähkö (Executive Vice President, Power Division)
Per Langer, divisioonan johtaja, Lämpö (Executive Vice President, Heat
Division). Ruotsin, Puolan ja Baltian maiden maavastaava.
Alexander Chuvaev, divisioonan johtaja, Venäjä. Toimitusjohtaja, OAO Fortum
(Executive Vice President, Russia Division, General Director of OAO Fortum).
Venäjän maavastaava.
Timo Karttinen, divisioonan johtaja, Sähköratkaisut ja sähkönsiirto (Executive
Vice President, Electricity Solutions and Distribution Division). Suomen ja
Norjan maavastaava.
Juha Laaksonen, konsernin talousjohtaja, Talous (Executive Vice President and
Chief Financial Officer)
Anne Brunila, konsernin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja,
Konsernin yhteiskuntasuhteet ja kestävä kehitys (Executive Vice President,
Corporate Relations and Sustainability)
Mikael Frisk, konsernin henkilöstöjohtaja, Konsernin henkilöstöyksikkö (Senior
Vice President, Corporate Human Resources)
Maria Paatero-Kaarnakari, konsernin strategiajohtaja, Konsernin strategia
(Senior Vice President, Corporate
Strategy)

Matti Ruotsala, Per Langer, Alexander Chuvaev ja Anne Brunila ovat uusia
johtoryhmän jäseniä.

Lakiasiainjohtaja Harri Pynnä toimii johtoryhmän sihteerinä, mutta ei kuulu
johtoryhmään.

Fortum Oyj
Maria Romantschuk
viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Tapio Kuula, toimitusjohtaja, Fortum Oyj, 010 45 24112

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi

Fortumin johtoryhmän jäsenet 1.10.2009 alkaen

Tapio Kuula
Toimitusjohtaja (President and CEO)
Syntynyt 1957.
Diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri. Fortumin palveluksessa vuodesta
1996. Johtoryhmän jäsen vuodesta 1997. Toiminut aiemmin Fortum Oyj:n johtajana
(2005-2009) ja Fortum Oyj:n sähkö ja lämpö -sektorin johtajana (2000-2005).
Työskennellyt johtotehtävissä Fortum Oyj:ssä ja Imatran Voima Oy:ssä
(1996-2000). Toimi aiemmin metsäteollisuudessa ja toimitusjohtajana useissa
energiayhtiöissä. OAO Fortumin hallituksen puheenjohtaja Venäjällä. Teollisuuden
Voima Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja. Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö
Varman hallintoneuvoston jäsen.

Matti Ruotsala
Divisioonan johtaja, Sähködivisioona (Executive Vice President,
Power Division)
Syntynyt 1956. Diplomi-insinööri. Fortumin palveluksessa
vuodesta 2007. Toiminut Generation liiketoimintayksikön johtajana Fortum Power
and Heat Oy:ssä (2007-2009). Työskennellyt Oy Valtra Ab:n toimitusjohtajana ja
AGCO Corporationissa johtajana (2005-2007). Työskennellyt useissa johto- ja
päällikkötehtävissä Konecranes Oyj:ssä ja Kone Oy:ssä (1982-2005). Kemijoki Oy:n
ja PKC Group Oyj:n hallitusten puheenjohtaja. Teollisuuden Voima Oyj:n, OKG
Aktiebolagin, Forsmarks Kraftgrupp AB:n, Oy Halton Group Ltd:n ja Larox Oyj:n
hallitusten jäsen.

Per Langer
Divisioonan johtaja, Lämpödivisioona (Executive Vice President, Heat
Division). Ruotsin, Puolan ja Baltian maiden maavastaava.
Syntynyt 1969.
Kauppatieteiden maisteri. Fortumin palveluksessa vuodesta 1999. Toiminut Fortum
Power and Heat Oy:ssä Heat liiketoimintaykösikön johtajana (2007-2009) ja
Portfolio Management and Tradingin liiketoimintayksikön johtajana (2004-2007).
Toiminut useissa päällikkötehtävissä Fortumissa (1999-2004). Työskennellyt
päällikkötehtävissä Gullspång Kraftilla Örebrossa (1997-1999). Karlskoga Energi
och Miljön hallituksen jäsen.

Alexander Chuvaev
Divisioonan johtaja, Venäjädivisioona, OAO Fortumin
toimitusjohtaja (Executive Vice President, Russia Division, General Director of
OAO Fortum). Venäjän maavastaava
Syntynyt 1960. Diplomi-insinööri. Siirtyy
Fortumin palvelukseen 1.10.2009. Monipuolinen kansainvälinen toimialan kokemus
eri johtotehtävistä.

Timo Karttinen
Divisioonan johtaja, Sähköratkaisut ja sähkönsiirto -divisioona
(Executive Vice President, Electricity Solutions and Distribution Division).
Suomen ja Norjan maavastaava
Syntynyt 1965. Diplomi-insinööri. Fortumin
palveluksessa vuodesta 1989. Johtoryhmän jäsen vuodesta 2004. Toiminut konsernin
kehitysjohtajana (2004-2009) ja useissa johtotehtävissä Fortumissa ja Imatran
Voima Oy:ssä (1997-2004). Fingrid Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja.
Energiateollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. Gasum Oy:n ja AS Eesti
Gaasin hallintoneuvoston jäsen.

Juha Laaksonen
Konsernin talousjohtaja (Executive Vice President and Chief
Financial Officer). Vastuualueina myös riskienhallinta, konsernin lakiasiat,
industrial intelligence and trading, hankinta ja tietotekniikka.
Syntynyt 1952.
Ekonomi. Fortumin palveluksessa vuodesta 1979. Johtoryhmän jäsen ja
talousjohtaja vuodesta 2000. Toiminut M&A-johtajana Fortum Oyj:ssä (2000),
Fortum Oil & Gas Oy:n rahoituksesta ja suunnittelusta vastaavana johtajana
(1999-2000) sekä Neste Oyj:n talousjohtajana (1998-1999). Sato Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja. Kemira Oyj:n, Teollisuuden Voima Oyj:n ja OAO Fortumin
hallitusten jäsen. Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen.

Anne Brunila
Konsernin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen johtaja
(Executive Vice President, Corporate Relations and Sustainability).
Vastuualueina viestintä, public affairs, branding ja kestävä kehitys.
Syntynyt
1957. Kauppatieteiden tohtori. Siirtyy Fortumin palvelukseen 15.9.2009. Toiminut
Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajana (2006-2009). Toiminut useissa tehtävissä
valtiovarainministeriössä (2002-2005). Johtokunnan neuvonantajana Suomen
Pankissa (2002). Neuvonantajana Euroopan komissiossa (2000-2002). Toiminut
useissa tehtävissä Suomen Pankissa (1992-2000). Kone Oyj:n, Sampo Oyj:n,
Aalto-korkeakoulusäätiön, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLAn, Elinkeinoelämän
valtuuskunta EVAn ja Taloudellisen Tiedotustoimiston hallitusten jäsen.
Valtioneuvoston kanslian, omistajaohjauksen asiantuntijaryhmän jäsen.
Confederation of European Paper Industries CEPIn jäsen. Elinkeinoelämän
Keskusliiton EKn laajan johtoryhmän jäsen. International Council of Forest and
Paper Associations ICFPAn jäsen. Kansainvälisen kauppakamarin Suomen
valtuuskunnan jäsen. Suomen ja Venäjän hallitusten välisen talouskomission
korkean tason metsäsektorityöryhmän jäsen ja investointityöryhmän puheenjohtaja.
Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Innoneuvoston jäsen.

Mikael Frisk
Konsernin henkilöstöjohtaja (Senior Vice President, Corporate Human
Resources).
Syntynyt 1961. Kauppatieteiden maisteri. Fortumin palveluksessa
vuodesta 2001. Johtoryhmän jäsen ja henkilöstöjohtaja vuodesta 2001.
Työskennellyt aiemmin Nokia Mobile Phones, Global Functions, henkilöstöjohtajana
(1998-2001), Nokia-Mailleferin henkilöstöjohtajana (1993-1998), Nokia NCM:n
henkilöstön kehityspäällikkönä (1992-1993) ja Oy Huber Ab:n henkilöstön
kehityspäällikkönä (1990-1992). Talentor Group Oy:n ja Sfaffpoint Oy:n
hallitusten jäsen.

Maria Paatero-Kaarnakari
Konsernin strategiajohtaja (Senior Vice President,
Corporate Strategy).
Syntynyt 1955. Diplomi-insinööri. Fortumin palveluksessa
vuodesta 1985. Johtoryhmän jäsen ja strategiajohtaja vuodesta 2007. Toiminut
kehitysjohtajana Fortum Oyj:ssä (2000-2007) ja strategisen suunnittelun
päällikkönä Neste Oyj:ssä (1998-2000). Työskennellyt useissa päällikkötehtävissä
Neste Groupissa (1985-1998).