Ensimmäinen täysin sähköllä toimiva taksiauto liikenteeseen pääkaupunkiseudulla

Fortum Oyj ja Oy Future Energy Finland Ltd
Lehdistötiedote
5.5.2009

Ensimmäinen täysin sähköllä toimiva taksiauto liikenteeseen pääkaupunkiseudulla

Suomen ensimmäinen täysin sähköllä toimiva taksiauto aloittaa liikennöinnin
Helsinki-Vantaan lentokentällä 5.5.2009. Pääkaupunkiseudulla ajava
sähköautotaksi tarjoaa asiakkailleen mahdollisuuden kokea tulevaisuuden
ympäristömyötäisen kulkuneuvon edut, sillä ajaminen on täysin päästötöntä. Kun
auto ladataan uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköllä, myös sen
elinkaaren aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat lähes nolla.

Taksiautoilija Seppo Rosvall on jo testannut yhdessä Fortumin kanssa
täyssähköauton soveltuvuutta normaaliin taksikäyttöön. Kaiken on todettu
toimivan asiakkaan ja arkiliikenteen kannalta täysin luotettavasti, joten
normaali taksiliikennöinti on päätetty aloittaa. Helsinki-Vantaan lentoasemaa
tukikohtanaan käyttävällä taksilla voi ajaa yhdellä latauksella noin 160 km.

"Taksiliikenne on luonteeltaan sellaista, että auto seisoo yksittäisten
ajokeikkojen välissä yllättävän paljon. Tämän vuoksi sähköauton akkuja voidaan
ladata hyvin pitkin päivää taksiliikennöinnin tästä häiriintymättä. Tällöin
vuorokautinen ajomäärä kohoaa jopa 300 - 500 kilometriin, mikä on täysin
riittävä normaalille taksitoiminnalle", taksiautoilija Seppo Rosvall kertoo.

Sähkömoottori on jopa kolme kertaa perinteistä polttomoottoria tehokkaampi ja
siten myös sähköauton päästöt ovat huomattavasti pienemmät. Myös auton
moottorimelu on lähes olematon. Sähköautot ovat omimmillaan nimenomaan
kaupunkiliikenteessä, jossa matkat ovat lyhyitä ja nopeudet suhteellisen
alhaisia. Sähkömoottori korvaa siis polttomoottorin tilanteissa, joissa
polttomoottori on haitallisimmillaan ympäristölle.

Fortum käynnisti vuonna 2008 pohjoismaisen sähköautoprojektin, joka tuo
ladattavat autot ja lataustolpat Espoon ja Tukholman liikenteeseen.
"Sähköauton testaaminen taksiliikenteessä on osa projektiamme, jossa haluamme
luoda edellytyksiä tulevaisuuden sähköautokaupungille. Teettämämme tutkimuksen
mukaan valtaosa suomalaisista on sitä mieltä, että sähköautoilulla voidaan
vaikuttaa päästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen ja sitä kautta
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Taksikyyti on hyvä tapa näyttää miten
sähköauto toimii arkielämässä", toteaa Fortumin Kestävän kehityksen johtaja
Carola Teir-Lehtinen.

Sähköautoilla tarkoitetaan hybridi- ja täyssähköautoja, joihin sähkö ladataan
suoraan verkosta. Jos sähköauto ladataan uusiutuvilla energialähteillä
tuotetulla sähköllä, ei ajaminen aiheuta lainkaan hiilidioksidipäästöjä. Fortum
kehittää parhaillaan latausverkostoa, jonka avulla edesautetaan sähkökäyttöisten
autojen laajaa käyttöönottoa, kun autonvalmistajat muutaman vuoden kuluessa
saavat ladattavat hybridit ja täyssähköautot kuluttajienkin markkinoille.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Juha Matikainen, Fortum, puh. 050-455 7219
Seppo Rosvall, taksiautoilija, puh. 0400 407634

Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava
energiayhtiö. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu
sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Visiomme on olla ensiluokkainen
sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Seppo Rosvall on kokenut vantaalaistaksiautoilija ja Oy Future Energy Finland
Ltd:n toimitusjohtaja. Hän on koulutukseltaan kemisti.