Espoon kaupungin Varikko sai pääkaupunkiseudun ilmastopalkinnon

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
21.1.2011

Espoon kaupungin Varikko palkittiin pääkaupunkiseudun ympäristöpalkinnolla.
Espoon kaupungin ja Fortumin yhteistyössä asentaman varikon katolla on 400
neliötä aurinkopaneeleita. Tämä Suomen kolmanneksi suurin aurinkovoimala
tuottaa sähköä kaupungin sähköautojen lataamiseen, ja vähentää kaupungin oman
liikenteen päästöjä. Nimellisteholtaan 55 kW:n voimala tuottaa vuodessa noin 45
MWh sähköä, joka riittää 10 - 15 sähköauton vuotuiseen kulutukseen.

Aurinkoisina päivinä paikallisen kulutuksen mahdollisesti ylittävä tuotanto
voidaan siirtää Fortumin verkkoon, ja yöllä ladattaessa voidaan puolestaan
käyttää Fortumin vesisähköä. Näin sekä tuotannon että autojen kulutuksen
päästöt ovat nolla.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) jakoi palkinnot 20. tammikuuta
pidetyssä Helsingin seudun ilmastoseminaarissa ensimmäistä kertaa.
Tunnustuksilla palkitaan toimijoita, jotka ovat aktiivisesti ja
innovatiivisesti vähentäneet pääkaupunkiseudun kasvihuonepäästöjä.
Palkintoraadin mukaan Espoon kaupungin Varikko on edelläkävijä, joka on
oma-aloitteisesti kehittänyt toimintatapoja ilmastotavoitteiden
saavuttamiseksi. Espoon kaupungin Varikon toimintatapa on hyvä esimerkki siitä,
että aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti paikalla tuotettuna
uusiutuvana energiana myös Suomessa. Varikon esimerkki nostaa esiin myös sen,
että aurinkopaneeleiden käyttöönotto ja sijoittelu voidaan ottaa huomioon
uudisarkkitehtuurissa ja korjausrakentamisen yhteydessä.

Fortum ja Espoon kaupunki ovat syksystä 2008 alkaen tehneet yhteistyötä
sähköautojen latausverkoston kehittämiseksi Espoon alueella. Tavoitteena on
mahdollistaa ladattavien sähköautojen käyttöönotto, kun autonvalmistajat tuovat
ne markkinoille lähivuosina. Sähköauto ei tuota ajon aikana lainkaan päästöjä.
Jos ladattava sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla kuten aurinkosähköllä,
ei sähköntuotannostakaan aiheudu päästöjä.

Fortum
Viestintä

Lisätietoja:
Eero Vartiainen, teknologiapäällikkö, Fortum Oyj, puh. 040 528 9867
Kari Sirviö, toimitusjohtaja, Espoon Varikko, puh. (09) 816 54 201

Fortum
Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä. www.fortum.fi