Espoosta sähköautokaupunki yhteistyössä Fortumin kanssa

Fortum Oyj, Espoon Kaupunki
Lehdistötiedote
21.10.2008 klo 12.45

Espoosta sähköautokaupunki yhteistyössä Fortumin kanssa

Fortum ja Espoon kaupunki ovat aloittaneet yhteistyön, jonka tavoitteena on
mahdollistaa ladattavien sähköautojen laajamittainen käyttöönotto kaupungissa ja
näin pienentää liikenteen päästöjä merkittävästi. Keskeinen osa hanketta on
kehittää autojen lataamiseen tarvittava infrastruktuuri, jotta ladattavien
sähköautojen käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa, kun autonvalmistajat
tuovat ne markkinoille muutaman vuoden päästä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa talven aikana Espoo hankkii kolme ja Fortum
8-10 ladattavaa hybridi- ja täyssähköautoa testikäyttöön. Autojen latauspisteitä
tulee aluksi olemaan viisi. Erilaisten sähköautojen ja lataustekniikoiden
testaamisen lisäksi hankkeessa tutkitaan laajamittaisen käyttöönoton asettamia
vaatimuksia infrastruktuurille ja selvitetään muun muassa latauksen maksutapoja.
Lisäksi tutkitaan sähköisen autoilun soveltuvuutta taksi- ja
joukkoliikenteeseen. Fortumilla on käynnissä vastaava yhteistyöprojekti
Tukholman kaupungin kanssa.

Sähköautot osana ilmastonmuutoksen torjuntaa

Sähköautohanke tukee sekä Fortumin että Espoon kaupungin kestävän kehityksen
tavoitteita. Molemmat osapuolet haluavat aktiivisesti hillitä ilmastonmuutosta
ja toimia hiiliniukan yhteiskunnan puolesta. Yhteistyökumppanit uskovat, että
sähköautojen potentiaali on Suomessa huomattava ja niiden käyttöönotto voi
auttaa saavuttamaan EU:n ilmastotavoitteet.

”Viime viikolla julkaistun tutkimuksen mukaan 75 % suomalaisista on sitä mieltä,
että sähköautoilulla on vaikutusta päästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen
ja sitä kautta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Meidän tavoitteemme on tehdä
ympäristömyötäiseen autoiluun siirtyminen helpoksi ihmisille,” sanoo Fortumin
kestävän kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen.

"Sähköautohanke jatkaa Espoon kaupungin pitkäjänteistä työtä ympäristöasioissa.
Tämän tuloksena espoolaisilla on terveellinen, vehreä elinympäristö, puhdasta
juomavettä, hyvin puhdistettu jätevesi ja hyvin hoidettu jätehuolto. Espoon
erityisvalttina ovat jokaisen ulottuvilla olevat virkistysalueet, uusi
rantaraitti ja Nuuksion kansallispuisto. Kaupunki on aktiivinen
ympäristöteknologian edistäjä. Näillä perusteilla Espoo hakee myös Euroopan
vihreäksi pääkaupungiksi," kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen toteaa.

"Espoo on mm. allekirjoittanut kaupunkien energiatehokkuussopimuksen sekä
sitoutunut toteuttamaan pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa. Jos kaikki Espoon
kaupungin käytössä olevat henkilöautot (150 kpl) olisivat sähköautoja, niin
silloin ilmaan pääsisi 270 tonnia vähemmän hiilidioksidia vuodessa. Tämä olisi
merkittävä parannus," Kokkonen lisää.

Ihanteellinen kaupunkiolosuhteisiin

Ladattavilla sähköautoilla tarkoitetaan hybridi- ja täyssähköautoja, joihin
sähkö ladataan suoraan verkosta. Sähkömoottori on jopa kolme kertaa perinteistä
polttomoottoria tehokkaampi ja siten myös sähköauton päästöt ovat huomattavasti
pienemmät. Jos sähköauto ladataan uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla
sähköllä, ei ajaminen aiheuta lainkaan hiilidioksidipäästöjä.

Nykytekniikalla ladattavilla sähköautoilla voi ajaa yhdellä latauksella 50-200
km. Autot ovat omimmillaan nimenomaan kaupunkiliikenteessä, jossa matkat ovat
lyhyitä ja jossa käytetään suhteellisen alhaisia nopeuksia. Sähkömoottori korvaa
siis polttomoottorin tilanteissa, joissa polttomoottori on haitallisimmillaan
ympäristölle.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Espoon kaupunki
Viestintä

Lisätietoja
Carola Teir-Lehtinen, Johtaja, Kestävä kehitys, Fortum
Puh.0104524118

Pekka Vikkula, Projektinjohtaja, Tekninen ja ympäristötoimi/Suurpellon
kehittämisprojekti, Espoo
Puh. 046 8772601