EU:n tuettava hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstraatiohankkeita

Fortumin, Bellonan, E3G:n, Alstomin, Climate Change Capitalin, Vattenfallin, CEZ
Groupin, BP:n, Sintefin, GE:n, European Climate Foundationin, Carbon Markets &
Investors Associationin, RWE:n ja Shellin yhteinen lehdistötiedote 3.10.2008:


EU:n tuettava hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin demonstraatiohankkeita

Uskomme, että EU:n tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen
2030 mennessä ei voida saavuttaa ilman laajamittaista hiilidioksidin
talteenotto- ja varastointiteknologian (CCS) käyttöönottoa. Teknologian tulisi
olla kaupallisessa käytössä vuodesta 2020 eteenpäin.

EU:n valtionpäämiehet ovat tehneet aloitteen sekä maaliskuussa 2007 että
kesäkuussa 2008 10-12 teollisen CCS-demonstraatiohankkeen aloittamisesta vuoteen
2015 mennessä. Kuitenkaan taloudellista tukijärjestelmää demonstraatiohankkeiden
edistämiseksi ei ole vielä perustettu.

Euroopan parlamentin muutosehdotus 500 koskien päästökauppajärjestelmää

Muutosehdotus 500 ehdotettuun päästökauppadirektiiviin ottaa kantaa
CCS-demonstraatiohankkeiden tukijärjestelmään - parlamentti äänestää
muutosehdotuksesta 7.10.

Muutos mahdollistaisi taloudellisen tuen päästöoikeuksien muodossa
demonstraatiohankkeille, jotka kattavat hiilidioksidin talteenoton, kuljetuksen
ja varastoinnin. Tämän lisäksi toimijat voisivat tarvittaessa ja EU:n
valtiontukisäännösten sallimissa rajoissa saada myös suoraa investointitukea.

Tukijärjestelmä olisi aikaan ja volyymeihin sidottu, läpinäkyvä,
kilpailukykyinen ja markkinaehtoinen ja toisi suurimmat yhteiskunnalliset
hyödyt. Laajamittaiset CCS-demonstraatiohankkeet pohjautuisivat varastoinnin
vastuu- ja tuvallisuusperiaatteille, jotka on määritelty ehdotetussa
hiilidioksidin geologiseen varastointiin liittyvässä direktiivissä.

Vetoamme EU:hun pikaisten päätösten tekemiseksi muutosehdotus 500:n puolesta.

Haasteellisen hiilidioksidipäästötavoitteen saavuttaminen tulee vaikeammaksi
joka päivä. Toimimalla ensimmäisenä maailmassa CCS-teknologian puolesta Eurooppa
voisi saavuttaa johtavan aseman uuteen, vähähiiliseen energiajärjestelmään
siirtymisessä.

Nyt on aika toimia.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja: Esa Hyvärinen, edunvalvontajohtaja, Fortum Oyj, 040 8262646