Finanssikriisi näkyy pohjoismaisissa sähkön tukkuhinnoissa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
18.11.2008

Finanssikriisi näkyy pohjoismaisissa sähkön tukkuhinnoissa

Loppukesästä öljyn ja hiilen maailmanmarkkinahinnat kääntyivät pitkän nousun
jälkeen voimakkaaseen laskuun. Myös päästöoikeuksien hinnat ovat laskeneet
syksyn aikana. Tämä lasku on heijastunut pohjoismaisiin sähkön
tukkumarkkinahintoihin. Toisaalta Keski-Euroopan korkeampi hintataso ja
heikentynyt vesivarastotilanne ovat lieventäneet tätä vaikutusta.

- Viimeaikainen kehitys on osoittanut, kuinka pohjoismainen sähkömarkkina on
yhteydessä globaaliin talouskehitykseen. Tilanne markkinoilla onkin hieman
hermostunut. Tulevaan hintakehitykseen vaikuttaa moni seikka talouskehityksestä
talven pakkaspäiviin. Tässäkin tilanteessa kovina pakkaspäivinä voidaan nähdä
erittäin korkeita hintoja, kommentoi viestintäjohtaja Lotta Forssell, Fortumin
sähköntuotantoliiketoiminnasta.

- Suomessa kuluttajahinnat ovat nousussa kesän voimakkaan tukkuhinnan kohoamisen
seurauksena. Tukkuhintojen nopea vaihtelu edellyttää sähkönmyyjältä nykyistä
nopeampaa reagointia myös kuluttajahinnoittelussa. Fortum uudistaa
kuluttajatuotteidensa hinnoittelua tavoitteena lisätä hinnoittelun
ennakoitavuutta ja ymmärrettävyyttä, kertoo asiakkuuspäällikkö Timo Liiri Fortum
Marketsista.

Fortum julkaisee 2-4 kertaa vuodessa ajankohtaisen energiamarkkinakatsauksen.
Katsauksessa tarkastellaan sähkön hinnan kehitystä tukkumarkkinoilla ja siihen
vaikuttavia tekijöitä.

Yhteenveto energiamarkkinakatsauksesta 18.11.2008:

- Kansainvälinen talouden taantuma on vaikuttanut polttoaineiden ja sähkön
hintakehitykseen sekä Fortumin tapaan tarkastella energiamarkkinatilannetta.
Talouden taantuma vaikuttaa globaaliin energian kulutukseen, ainakin lyhyellä
aikavälillä.
- Polttoaineiden hinta nousivat vuonna 2007 ja nousu jatkoi vahvana tämän
vuoden alkupuolella. Heinäkuusta lähtien polttoaineiden hinnat ovat laskeneet
dramaattisesti, mutta ovat vielä korkeammalla kuin vuoden 2007 alussa.
- Jyrkän nousun jälkeen sähkön tukkuhinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on
laskenut viimeiset kaksi kuukautta. Hintanoteeraukset futuurimarkkinoilla ovat
samalla tasolla kuin ennen kesää, ollen noin 50 €/MWh.
- Pohjoismaiset vesivarastot ovat hieman pitkän ajan keskiarvon alapuolella ja
lisäksi lunta on hieman vähemmän kuin keskimäärin tähän aikaan.
- Keski-Euroopan korkeammat sähkön tukkuhinnat ja lisääntynyt
siirtokapasiteetti ovat kasvattaneet sähkön nettovientiä Pohjoismaista.
Keski-Euroopan hinnat ovat 15-25 €/MWh Pohjoismaita korkeammat.
- Suomessa sähkön tukkuhintojen nousu ei ole täysimääräisesti heijastunut
kuluttajahintoihin, näin ollen vähittäishintojen taso on yleisesti jäänyt
tukkuhinnan alapuolelle.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Lotta Forssell, +358 50 45 36128, lotta.forssell@fortum.com
Timo Liiri, p. 050 45 36461, timo.liiri@fortum.com