Fortum aloittaa yt-neuvottelut Inkoon voimalaitoksella

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
4.5.2009

Fortum aloittaa yt-neuvottelut Inkoon voimalaitoksella

Fortum suunnittelee siirtävänsä kaksi Inkoon hiilivoimalaitoksen neljästä
yksiköstä pidennettyyn käynnistysvalmiuteen. Syynä on vähentynyt
hiililauhdutusvoiman tarve, kun talouden taantuma on alentanut sähkön kulutusta
ja sähkön tukkuhinnat ovat laskeneet. Koko Inkoon laitoksen
käynnistysvalmiudessa pitäminen ei ole taloudellisesti perusteltua ottaen
huomioon tulevaisuuden käyttöaste ja laitoksen ikä.

Mahdollisen kahta yksikköä koskevan muutoksen seurauksena henkilöstön tarpeen
arvioidaan pienenevän enimmillään 60 henkilöllä ja voimalaitoksella aloitetaan
tätä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Kaikkiaan voimalaitoksella työskentelee
125 henkilöä. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 11.5.2009 ja kestävät
enintään kuusi viikkoa. Tavoitteena on löytää mahdollisimman monelle
työntekijälle vaihtoehtoinen ratkaisu, kuten eläkkeelle siirtyminen tai tehtävä
Fortumin muilla voimalaitoksilla.

Inkoon voimalaitoksen valmiudessa oleva tuotantokapasiteetti pienenisi tämän
muutoksen myötä nykyisestä 1 000 megawatista puoleen eli 500 megawattiin. Kahden
valmiuteen jäävän yksikön rooli luotettavasti käynnistyvänä
varavoimakapasiteettina säilyy.

Vuosina 1974 - 1978 rakennettu Inkoon voimalaitos on viime vuosina toiminut
varavoimalaitoksena, joka on tarvittaessa tuottanut sähköä yksittäisten
kulutushuippujen, kuten kovien pakkasten aikana. Vuonna 2008 vain yksi
voimalaitoksen neljästä yksiköstä oli ajoittain vähäisessä käytössä. Tänä vuonna
voimalaitos ei ole käynyt hetkittäisiä koeajoja lukuun ottamatta lainkaan.


Fortum Oyj
Konserniviestintä


Lisätietoja:

Matti Ruotsala, yksikönjohtaja, Fortum Generation, puh. 010 452 1729