Fortum haluaa rakentaa aaltovoimalaitoksen Ruotsin länsirannikolle

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
17.2.2009

Fortum haluaa rakentaa aaltovoimalaitoksen Ruotsin länsirannikolle

Fortum ja ruotsalainen laitevalmistaja Seabased Energy ovat jättäneet Ruotsin
energiaviranomaiselle aieilmoituksen ja investointitukihakemuksen koskien
laajamittaisen, 500 aggregaattia käsittävän aaltovoimalaitoksen rakentamista
Ruotsin länsirannikolle. Laitoksen sähköntuotantoteho olisi noin 10 megawattia,
ja investoinnin arvo noin 25 miljoonaa euroa. Fortum on testannut aaltovoimaa
Lysekilissä Ruotsissa yhteistyössä Uppsalan yliopiston kanssa.

”Uskomme, että aaltovoima on yksi merkittävistä tulevaisuuden
energiantuotantomuodoista. Se on edelleen kehitysasteella, mutta haluamme jo
arvioida mahdollisuuksia laajamittaisen aaltovoimalaitoksen rakentamiseksi”,
sanoo Göran Hult Fortumin sähköntuotantoyksiköstä.

Meren aalloissa on runsaasti energiaa ja potentiaalia lähes jatkuvaan
hyödyntämiseen. Tutkimusten mukaan yksin suhteellisen rauhallisen Itämeren
aaltovoimapotentiaali vastaa noin 24 terawattitunnin, eli lähes kaikkien Ruotsin
kotitalouksien vuotuista sähkönkulutusta.

Suunnitellun hankkeen kokonaiskustannukset ovat arviolta noin 25 miljoonaa euroa
ja Ruotsin energiaviranomaisen toivotaan osallistuvan sen rahoitukseen.
Laajamittainen aaltovoimahanke nopeuttaisi aaltovoimatuotannon kaupallistamista.

”Ruotsin hallituksen kunnianhimoinen tavoite nostaa vihreiden sertifikaattien
tavoitetasoa 25 terawattituntiin edellyttää, että kaikkia mahdollisia uusiutuvia
energiamuotoja hyödynnetään. Mielestämme aaltovoimassa on erittäin paljon
potentiaalia”, sanoo Göran Hult


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Göran Hult, johtaja, Fortum Sähköntuotanto, +46 70 344 5498
Stefan Brandt, kehityspäällikkö, Fortum Sähköntuotanto, +46 70 631 6786
Agneta Molinder, viestintäpäällikkö, Fortum Sverige, +46 70 344 5332


Tausta
Ruotsin energiaviranomaisen (Energimyndighet) tehtävänä on tukea ja edistää
taloudellisesti kannattavien, uusiutuviin energialähteisiin perustuvien
energiantuotantotekniikoiden kehittämistä myöntämällä investointitukea.
Ensimmäisessä vaiheessa viranomainen on pyytänyt ns. aieilmoituksia
kehityshankkeista. Energiaviranomainen tekee päätöksensä Fortumin hankkeen
tukemisesta myöhemmin tämän vuoden aikana.

Seabased Energy Ab on ruotsalainen Uppsalassa toimiva aaltovoimateknologiaa
kehittävä yhtiö. Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä Uppsalan yliopiston
aaltovoimatutkimuksen kanssa.

Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava
energiayhtiö. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu
sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Visiomme on olla ensiluokkainen
sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Vuonna 2008 Fortumin liikevaihto oli 5,6 miljardia euroa ja liikevoitto 2,0
miljardia euroa. Konsernissa työskentelee noin 16 000 henkilöä. Fortum Oyj:n
osake noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoja: www.fortum.fi