Fortum investoi uuteen jätettä hyödyntävään voimalaitokseen Liettuassa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
23.2.2010


Fortum investoi uuteen jätettä hyödyntävään voimalaitokseen Liettuassa

Fortum rakentaa uuden sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksen (CHP) Klaipedan
kaupunkiin, Liettuaan. Investoinnin suuruus on noin 140 miljoonaa euroa.
Sopimukset päälaitetoimittajien kanssa on nyt tehty ja voimalaitoksen on
suunniteltu valmistuvan tuotantoon vuoden 2013 tammikuuhun mennessä.

Fortumin uusi voimalaitos käyttää polttoaineinaan yhteiskunta- ja
teollisuusjätettä ja biopolttoaineita. Voimalaitoksen lämmöntuotannon
kapasiteetti on noin 50 megawattia (MW) ja sähköntuotantokapasiteetti noin 20
MW. Tuotettu kaukolämpö myydään Klaipedos Energija-yhtiölle ja sähkö myydään
valtakunnan verkkoon Liettuassa.

Uudella voimalaitoksella tuotettu kaukolämpö korvaa Klaipedos Energijan vanhaa
maakaasuun perustuvaa erillistä lämmöntuotantoa. Siirtyminen lämmön ja sähkön
yhteistuotantoon lisää energiantuotannon tehokkuutta merkittävästi aiempaan
verrattuna. Lisäksi lämmöntuotannon CO2-päästöt alueella alenevat tuntuvasti.

Fortumin uusi yhteistuotantolaitos on ensimmäinen jätettä polttoaineena
hyödyntävä voimalaitos koko Baltian maiden alueella. Sillä tulee olemaan
olennainen rooli Klaipedan kaupungin alueen jätehuollossa ja sen ansiosta
jätteiden kaatopaikkasijoitusta alueella voidaan vähentää merkittävästi.

"Nyt tehty investointi on tärkeä osa strategiaamme sähkön ja lämmön
yhteistuonnon lisäämiseksi ja askel eteenpäin kasvussamme Itämeren alueella.
Fortum on yksi johtavista yrityksistä ympäristömyötäisessä ja korkean
hyötysuhteen omaavassa lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Olemme myös
pohjoismaiden johtava jätteen hyötykäyttäjä energiantuotannossa. Olemme erittäin
tyytyväisiä, että voimme nyt hyödyntää näitä osaamisalueitamme myös
Liettuassa", sanoo Fortumin lämpöliiketoiminnan Baltian aluejohtaja Jaakko
Vähä-Piikkiö.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätiedot:
Jaakko Vähä-Piikkiö, Baltian aluejohtaja, Fortum Heat-divisioona,
puh. 050 453 2009