Fortum ja ABB saavat investointitukea älykkään sähköverkon pilottihankkeelleen Ruotsissa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
6.10.2010


Fortum ja ABB saavat investointitukea älykkään sähköverkon pilottihankkeelleen
Ruotsissa

Ruotsin energiavirasto myönsi 1.10. rahoituksen Fortumin ja ABB:n
yhteishankkeelle, jossa tutkitaan älykkäiden sähköverkkojen asentamista
kaupunkiympäristöön Tukholman uudessa Norra Djurgårdsstadenin kaupunginosassa.
Tuki on suuruudeltaan 13,4 miljoonaa Ruotsin kruunua, josta 5 miljoonaa kruunua
tulee Vinnovalta, Ruotsin valtion teknologiarahoitusorganisaatiolta. Rahoituksen
avulla kehitetään liiketoimintakonsepti sekä yksityiskohtaiset tarve- ja
toiminnallisuusmääritykset joustavaa ja tehokasta älykästä sähköverkkoa varten.

"Tuntuu uskomattoman hienolta, että saimme tukea ja voimme jatkaa tätä
projektia. Toivottavasti hanke toimii tiennäyttäjänä muutoksessa kohti
kestävämpää energiajärjestelmää. Muutos on väistämätön, jotta saavutamme
vuodelle 2020 asetetut ympäristötavoitteet", sanoo Tomas Wall, Fortumin
tutkimus- ja kehityspäällikkö.

Tutkimusprojekti testaa joustavaa sähköverkkoa Tukholmassa, ja Norra
Djurgårdsstadenin kaupunginosa toimii kansallisena koealueena, jossa hankkeen
kehittymistä ja asennuksia voidaan seurata oikeassa ympäristössä.

"Kuluttajilla on muutoksessa avainrooli. Uusi verkko mahdollistaa kuluttajalle
aikaisempaa aktiivisemman aseman omassa sähkönkulutuksessaan. Näin ollen on
tärkeää löytää ratkaisuja jotka helpottavat ja motivoivat kuluttajia elämään
ilmastotietoisesti", Thomas Wall sanoo.

Älykkään sähköverkon hanke Tukholmassa on yksi Fortumin monista kestävän
kehityksen hankkeista. Esimerkiksi Lindhagensterassenin alueella Tukholmassa ja
Värmlandin Glavassa testataan uusia energiamuotoja.

Fortum
Viestintä


Tietoa hankkeesta

Fortum, ABB:n ja KHT:n ovat mukana kehityshankkeessa, jonka tarkoituksena on
suunnitella ja asentaa älykäs sähköverkko suuressa mittakaavassa Norra
Djurgårdsstadenin uuteen kaupunginosaan Tukholmassa. Hankkeessa ovat mukana myös
Ericsson, Electrolux, NCC, JM, ByggVesta, HSB, Tukholman satamat ja Interactive
Institute. Hankkeelle nyt saatu rahoitus koskee puolen vuoden pilottia, joka
alkaa lokakuussa 2010.

Norra Djurgårdsstadenin projektin tähtäimessä on vähentää Tukholman kaupungin
keskimääräistä päivittäistä hiilidioksidipäästöä 4 tonnista 1,5 tonniin henkeä
kohden vuoteen 2020 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä luopua täysin fossiilisten
polttoaineiden käytöstä. Kaupunginosa rakennetaan tulevaisuuden
ilmastotavoitteiden mukaisesti. Norra Djurgårdsstadenin kaupunginosa soveltuu
erinomaisesti uusien energiaratkaisujen testaamiseen ja kehittämiseen sekä
älykkään sähköverkon ja kestävän kehityksen kaupunkiympäristöksi. Rakentaminen
on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2011, ja ensimmäiset asukkaat muuttavat
alueelle vuonna 2012.

Fortum

Fortumin toiminnan tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja
tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja, jotka auttavat
vähentämään päästöjä, tehostamaan resurssien käyttöä ja varmistamaan energian
saatavuuden - samalla tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme.
Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä
voimalaitosten käyttö ja kunnossapito.

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle.
Tulevaisuudessa kasvumahdollisuuksia tarjoavat myös kilpaillut energiamarkkinat
nopeasti kasvavissa Euroopan ja Aasian talouksissa. Vuonna 2009 Fortumin
liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa ja liikevoitto 1,8 miljardia euroa.
Konsernissa työskentelee noin 11 500 henkilöä. Fortum Oyj:n osake noteerataan
NASDAQ OMX Helsingissä.

www.fortum.fi