Fortum ja Metsähallitus aloittavat tuulivoimahankkeen kehittämisen Kuolavaara - Keulakkopään alueella Lapissa

Fortum Oyj ja Metsähallitus
Lehdistötiedote
11.9.2009

Fortum ja Metsähallitus aloittavat tuulivoimahankkeen kehittämisen Kuolavaara -
Keulakkopään alueella Lapissa

Fortum ja Metsähallitus aloittavat yhdessä tuulivoimahankkeen kehittämisen
Kuolavaara-Keulakkopään alueelle, joka sijaitsee Kittilän ja Sodankylän kuntien
alueella. Alue on merkitty tuulivoima-alueeksi Tunturi-Lapin
maakuntakaavaluonnoksessa sekä Pohjois-Lapin maakuntakaavassa.

Kuolavaara-Keulakkopäähän voi alustavan arvion mukaan rakentaa noin 18
kappaletta 2-3 megawatin tuulivoimalaitoksia, jotka tuottaisivat vuodessa
100-120 gigawattituntia sähköä. Tuotanto vastaisi 40 prosenttia Kittilän ja
Sodankylän kuntien yhteenlasketusta sähkön kulutuksesta.

Syksyn aikana aloitetaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA),
valmistellaan tuulimittauksia sekä jatketaan teknistä esisuunnittelua. Jos hanke
osoittautuu jatkoselvityksissä toteutuskelpoiseksi ja tarvittavat luvat
myönnetään, voisi tuulivoimatuotanto alkaa Kuolavaara-Keulakkopäässä arviolta
vuonna 2013.

Lisätiedot:

Tuulivoimapäällikkö Jouni Tolonen, Fortum, puhelin 050 594 2261,
etunimi.sukunimi@fortum.com

Tuulivoimapäällikkö Erkki Kunnari, Metsähallitus Laatumaa, puhelin 040 809
6840, etunimi.sukunimi@metsa.fi


Fortum
Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava
energiayhtiö. Yhtiön liiketoimintaan kuuluvat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti
ja jakelu sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Fortumin tavoitteena on
kasvattaa toiminta-alueellaan tuulivoimatuotantoaan tuntuvasti vuoteen 2025
mennessä.

Metsähallitus
Metsähallitus vastaa lisääntyvään uusiutuvan energian tarpeeseen kehittämällä
tuulivoimatuotantoon sopivia alueita yhdessä alan toimijoiden kanssa. Lisäksi
tavoitteena on myös osallistua tuulivoiman tuotantohankkeisiin.
www.laatumaa.com/tuulivoima ja www.metsa.fi