Fortum ja Metsähallitus sopivat kahden merialueen varaamisesta Perämereltä tuulivoimapuistoille

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
17.6.2006

Fortum ja Metsähallitus sopivat kahden merialueen varaamisesta Perämereltä
tuulivoimapuistoille

Fortum ja Metsähallitus ovat tehneet varaussopimuksen Kemin, Simon ja Iin
kunnissa sijaitsevista valtion omistamista Pitkämatalan ja Maakrunnin
merialueista tuulivoimapuistoja varten. Molemmat alueet on merkitty
tuulivoima-alueiksi Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavoihin.

Pitkämatalaan voi esiselvitysten mukaan rakentaa 800-900 megawatin ja
Maakrunniin 350-400 megawatin merituulipuiston. Yhteensä näiden tuotanto vastaa
noin 200 000 sähkölämmitteisen omakotitalon (120m2) sähkönkulutusta.
Ensimmäiseksi käynnistetään alueilla ympäristövaikutusten arviointimenettelyt
(YVA) sekä selvitetään alueiden tuuliolosuhteet tarkemmin. Arvioiden mukaan
Pitkämatalan ja Maakrunnin merituulipuistot voisivat aloittaa tuulisähkön
tuotannon 2014-2016.

”Fortum tukee hiilidioksidittoman energian tuotannon ja uusiutuvien
energialähteiden lisäämistä ja haluaa osaltaan vastata kunnianhimoisiin
uusiutuvan energian tavoitteisiin, joita EU:ssa on asetettu Suomelle.
Pyrkimyksemme on kasvattaa tuulivoimatuotantoamme tuntuvasti vuoteen 2025
mennessä. Olemme kiinnostuneita Maakrunnin ja Pitkämatalan lisäksi myös muista
Suomen merituulialueista. Meillä on käynnissä useita tuulivoimahankkeiden
selvityksiä Suomessa, Ruotsissa sekä muissa Fortumin kohdemaissa. On kuitenkin
selvää, että uusiutuvien energialähteiden käytön huomattava lisääminen, mukaan
lukien tuulivoima ja erityisesti merituulivoima, ei ole taloudellisesti
mahdollista nykyisillä sähkön hinnoilla. Mielestämme pohjoismaiset vihreät
sertifikaatit olisivat kustannustehokkain ja kuluttajille edullisin keino tukea
uusiutuvia energialähteitä”, kertoo Fortumin tuulivoimainvestoinneista vastaava
johtaja Arja Koski.

”Metsähallitus suhtautuu myönteisesti tuulivoiman rakentamiseen siihen
soveltuvilla alueilla ja haluaa omalta osaltaan edistää uusiutuvan energian
lisäämistä. Perämeren Pitkämatala ja Maakrunni tulevat nyt tuulivoiman
ympäristövaikutusten arvioinnin kohteeksi. Tällöin tulevat myös kuulluksi
lähialueiden tahot, joihin merituulipuistot voivat vaikuttaa. Jos hankkeiden
toteuttamiselle löytyy edellytykset, sovitaan tarkemmasta yhteistyöstä Fortumin
kanssa hankekohtaisesti myöhemmin”, kertoo johtaja Antero Luhtio
Metsähallituksesta.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Johtaja Antero Luhtio, Metsähallitus, puhelin 0400 459 969

Tuulivoimapäällikkö (Suomi) Jouni Tolonen, Fortum Generationin
Renewables-yksikkö, puhelin 050 594 2261