Fortum ja Metso tutkivat yhteisessä T&K-projektissa happipolttoteknologiaa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
11.5.2009

Fortum ja Metso tutkivat yhteisessä T&K-projektissa happipolttoteknologiaa

Fortum ja Metso ovat aloittaneet yhteistyön, jossa kehitetään
happipolttoteknologiaa. Happipoltto on osa teknistä konseptia, joka mahdollistaa
hiilidioksidin talteenoton sähkön ja lämmön tuotannossa. Kolmivuotinen
tutkimusyhteistyöhanke on osittain Tekesin rahoittama.

Kehitystyön tavoitteena on selvittää, miten kiertoleijuteknologialla toimivan
suuren kokoluokan voimalaitoksen kattilat voidaan muuntaa happipolttoon.
Kiertoleijukattiloiden keskeinen ominaisuus on, että niissä voidaan polttaa
useita eri polttoaineita, kuten hiiltä ja biomassaa erikseen tai yhdessä
erilaisina seoksina.

”Vuoden 2010 aikana tullaan suorittamaan perusteellisia happipolttotestauksia,
joiden tuloksia voidaan hyödyntää olemassa olevien voimalaitosten
modernisoinneissa ja uusien voimalaitoksien suunnittelussa edellytysten
luomiseksi tulevaisuuden CO2-talteenottoa varten. Happipolton soveltaminen
kiertoleijuteknologiaa käyttävissä voimalaitoksissa on lupaava menetelmä
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Tutkimuksen aikana Metson 4 MW:n
koelaitos Tampereella muutetaan happipolttoon sopivaksi", toteaa
teknologiajohtaja Kari Kuukkanen Metsosta.

Happipolttoprosessissa polttoaine poltetaan ilman sijasta puhtaan hapen ja
kierrätetyn savukaasun seoksella. Savukaasu sisältää puhdistuksen jälkeen
pääosin hiilidioksidia ja vesihöyryä. Vesihöyryn poistamisen jälkeen
hiilidioksidikaasu on valmis voimalaitoksella tapahtuvaa paineistusta sekä
edelleen kuljetusta ja loppuvarastointia varten.

"Fortumin pitkän aikavälin tavoitteena on olla hiilidioksidivapaa energiayhtiö.
Olemme jo useiden vuosien ajan työskennelleet määrätietoisesti tämän tavoitteen
saavuttamiseksi. Projekti on tärkeä osa Fortumin pitkän aikavälin tutkimus- ja
kehitysohjelmaa, koska tätä teknologiaa voidaan soveltaa hiilivoimalaitosten
lisäksi myös biopolttoainetta käyttävissä voimalaitoksissa. Hiilidioksidin
talteenoton ja varastoinnin käyttäminen biovoimalaitoksessa loisi hiilinielun",
kertoo projektijohtaja Marja Englund Fortumilta.

Kokeellinen tutkimushanke keskittyy happipolttoon, mutta on merkittävä askel
hiilidioksidin talteenotto- ja varastointiteknologian (carbon capture and
storage, CCS) kehittämiseksi. Lukuisissa skenaarioanalyyseissa CCS on
osoittautunut yhdeksi merkittävimmäksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiskeinoksi
energiantuotannossa. Päästöttömän energiantuotannon edistämisen lisäksi myös
energiatehokkuuden parantaminen on olennaista päästötavoitteiden
saavuttamiseksi.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Petra Lundström, Teknologiajohtaja, Fortum Oyj, puh. 050 45 35422
Marja Englund, Projektijohtaja, Fortum Power and Heat Oy,
puh. 050 45 33811

Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava
energiayhtiö. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu
sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Visiomme on olla ensiluokkainen
sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.www.fortum.fi

Metso on kestävien teknologioiden ja palveluiden kansainvälinen toimittaja
kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-, automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja
paperiteollisuudelle. Metso työllistää yli 28 000 osaajaa yli 50 maassa.
www.metso.com