Fortum ja Suomen luonnonsuojeluliitto panostavat saimaannorpan pelastamiseen - laji entistä uhanalaisempi

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
26.1.2009

Fortum ja Suomen luonnonsuojeluliitto panostavat saimaannorpan pelastamiseen
- laji entistä uhanalaisempi

Fortum ja Suomen luonnonsuojeluliitto ovat tänään allekirjoittaneet
saimaannorpan suojelua koskevan laajan yhteistyösopimuksen. Yhteistyön
tavoitteena on tehostaa saimaannorpan suojelua ja ehkäistä erityisesti
kuuttikuolemia. Luontoasiantuntijat listaavat lajin entistä uhanalaisemmaksi

Fortumin ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistyösopimuksen avulla tähdätään
uhanalaisen saimaannorpan tehokkaampaan suojeluun. Sopimus on erittäin
ajankohtainen, sillä Maailman luonnonsuojelujärjestön kansainvälinen
asiantuntijaryhmä on vastikään luokitellut norpan äärimmäisen uhanalaiseksi
lajiksi. Kun aiemmin norppapopulaatio luokiteltiin pieneksi ja rajoittuneeksi,
nyt populaatio luokitellaan taantuvaksi. Sukupuuttoa pidetään
lähitulevaisuudessa erittäin todennäköisenä. Luokitukset eivät kuitenkaan ole
pysyviä, joten suojelutyön onnistuessa ne saattavat muuttua jälleen
positiivisemmiksi.

”Konkreettiset toimenpiteet ovat osoittautuneet parhaiksi keinoiksi vaikuttaa
ihmisten asenteisiin. Katiskanvaihtotapahtumat ovat tästä hyvä esimerkki. Vuoden
2008 aikana jo yli 100 Saimaan alueen kalastajaa on liittynyt suojelutyöhön ja
luovuttanut verkkonsa saaden vastineeksi hyvin pyytävän katiskan. Tätä työtä
haluamme jatkaa”, sanoo Fortumin projektivastaava Minna Kalavainen.

Fortumin tuen avulla Suomen luonnonsuojeluliitto lisää resursseja erityisesti
valistus- ja ympäristökasvatustyöhön norpan elinalueella. ”Tärkeä osa
valistustyötä on kontaktoiminen kalastajiin, sillä kalaverkkoihin hukkuu
edelleen joka vuosi norppia. Järjestämme kalastajille tapahtumia, joissa verkot
voi vaihtaa ympäristöystävälliseen katiskaan. Katiska olisi syytä ottaa käyttöön
erityisesti keväisin, kun kuutit ovat vielä pieniä ja vaarassa takertua
verkkoihin. Kalastusinformaation lisäksi kierrämme kouluissa kertomassa
suojelutyöstä, uudistamme verkkosivuja ja teemme monitahoista yhteistyötä eri
tahojen kuten Metsähallituksen kanssa”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton
Etelä-Karjalan aluepäällikkö Kaarina Tiainen.

Saimaannorppa on Suomen ainoa kotoperäinen laji, joka on ollut rauhoitettu
vuodesta 1955 alkaen. Aktiivisen suojelutyön ansiosta kanta saatiin nousuun,
mutta nyt tilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan. Viimeisen kolmen vuoden
ajan ilmastonmuutos ja leudot talvet ovat vaikuttaneet norpan pesintään. Yhdessä
verkkokuolemien ja ihmisen aiheuttaman muun häirinnän seurauksena norppakanta on
kääntynyt laskuun. Suojelutavoitteena on saada tämänhetinen 260 yksilön
norppakanta nousemaan 400 yksilöön vuoteen 2020 mennessä.


Fortum Oyj
konserniviestintä


Lisätietoja:
Minna Kalavainen, Fortum Oyj, 050 453 4058
Kaarina Tiainen, Suomen luonnonsuojeluliitto, Etelä-Karjalan
luonnonsuojelupiiri, 050 530 3270