Fortum jälleen vastuullisin sähköyhtiö Storebrandin kansainvälisessä vertailussa

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
26.2.2009

Fortum jälleen vastuullisin sähköyhtiö Storebrandin kansainvälisessä vertailussa

Norjalainen pankkikonserni Storebrand on julkistanut maailmanlaajuisen
raporttinsa vastuullisimmista sähköyhtiöistä. Arvioiduista 53 yrityksestä
valikoitui 14 parasta Storebrandin rahastojen kriteerit täyttäviksi Best in
Class -yrityksiksi. Vertailussa tutkittiin usein mittarein yritysten ympäristö-
ja sosiaalista suorituskykyä. Kokonaisarvioinnissa Fortum oli jälleen paras.

Fortum arvostettiin vertailussa parhaimmaksi ilmastonmuutoksen hillinnässä,
johtuen yhtiön kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta sekä uusiutuvien
energialähteiden suuresta osuudesta sähköntuotannossa. Lisäksi T&K-panostukset
uusiutuvaan energiaan ja hiilidioksidin talteenottoteknologioihin saivat
kiitosta. Tänä vuonna vertailuun oli otettu uutena mittarina mukaan
ilmastonmuutos. Yhtiöt, joiden vaikutus ilmastonmuutokseen on suuri ja
ilmastollinen suorituskyky heikko eivät pääse lainkaan Storebrandin
sijoituskohteiksi.

Fortum pärjäsi hyvin myös sosiaalisen vastuun saralla, erityisesti hallinnossa,
työturvallisuudessa sekä ihmisoikeuksien ja työntekijöiden oikeuksien
turvaamisessa. Myös aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa sai kiitosta.

Storebrand analysoi ajoittain yhtiöitä, jotka on listattu Morgan Stanley Capital
International World -indeksiin. Analyysit kattavat yhtiöiden ympäristö- ja
sosiaalisen suorituskyvyn. Yhtiöt, jotka pääsevät 30 % parhaimmistoon saavat
yhteiskunnallista pätevyyttä osoittavan Best in Class -tunnustuksen.
Tunnustuksen saaneet yritykset hyväksytään Storebrandin SRI-sijoituskohteiksi
(SRI = socially responsible investments). Storebrand on edelläkävijä
sijoituskohteiden yhteiskuntavastuun arvioinnissa ja yksi maailman parhaimmista
SRI-rahastoyhtiöistä.

Storebrandin tunnustuksen lisäksi Fortum on myös mukana Dow Jones Sustainability
World ja STOXX -indekseissä ainoana pohjoismaisena sähkö- ja lämpöyhtiönä.
Lisäksi Fortum mukana myös Climate Disclosure Leadership Indeksissä (CDLI),
johon valitut yritykset ovat alansa parhaita ilmastonmuutoksen hillintään
sitoutuneita ja ilmastoasioistaan raportoivia yrityksiä. CDLI koostuu 67:stä
FT500-yhtiöstä, jotka ovat kunnostautuneet kasvihuonepäästöjensä raportoinnissa
ja ilmastostrategioidensa hallinnassa. Fortum on myös tämän indeksin ainoa
pohjoismainen energiayhtiö.

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
www.storebrand.no
www.fortum.fi/kestavakehitys

Hannu Härkönen, Päällikkö, kestävä kehitys
puh. 010 45 24162
hannu.harkonen@fortum.com