Fortum julkaisi ilmastoraportin

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
12.6.2009

Fortum julkaisi ilmastoraportin

Fortum on julkaissut raportin "Fortum and Climate Change 2009", joka esittelee
yhtiön toimia ilmastonmuutoksen hillinnässä. Raportti on saatavilla sivulla
http://www.fortum.com/sustainability/climate.

Fortum on sitoutunut vahvasti vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään sekä
energiantuotannossaan että muissa toiminnoissaan. Euroopan alueella yli 90 %
yhtiön sähköntuotannosta on CO2-päästötöntä.

"Fortum on jo useiden vuosien ajan saanut tunnustusta Carbon Disclosure
-projektilta ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävästä työstään. Vastajulkaistun
raportin kautta pyrimme entisestään parantamaan raportointimme läpinäkyvyyttä ",
sanoo Fortumin Kestävän Kehityksen johtaja Carola Teir-Lehtinen.

"Raportin avulla annamme tietoa laajasti eri sidosryhmillemme
ilmastostrategiastamme ja -toimenpiteistämme. Se tuo esiin vahvan kokemuksemme
ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävistä toimenpiteistä ja roolimme hiiliniukan
yhteiskunnan mahdollistajana. Uskomme, että ilmastostrategiamme, hyvä
raportointikäytäntömme ja päästöjen hallintamme auttaa sijoittaja arvioimaan
Fortumin lähtökohtia vastata tulevaisuuden ilmastositoumuksiin ja nousevaan
hiilidioksidin hintaan”, hän jatkaa.

Vuonna 2008 Fortumin sähköntuotannosta EU:n alueella 92 % oli CO2-päästötöntä
yhtiön määrätietoisten vähähiilisiin energialähteisiin ja päästöjen
vähentämiseen tähtäävien investointien ansiosta. Fortumin sähköntuotannon
CO2-ominaispäästöt ovat vain kymmenesosa Euroopan keskiarvosta. Fortumin
vuosittaiset CO2-päästöt ovat vähentyneet 3,6 - 5,9 miljoonaa tonnia.

Fortumilla on tiukat tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjä yhtiön sähkön- ja
lämmöntuotannossa EU:n alueella. EU:n ulkopuolella yhtiö on sitoutunut lisäämään
tuotantolaitostensa energiatehokkuutta ja sen myötä vähentämään päästöjä.
Lisäksi Fortum on asettanut muita päästövähennyksiin tähtääviä tavoitteita,
kuten CO2-päästörajan yhtiön autoille sekä tavoitteen vähentää 10 %:lla
lentomatkustamisesta johtuvia CO2-päästöjä.

Fortum and Climate Change 2009 -raportti luo katsauksen Fortumin asemaan
ilmastonmuutoksen hillinnässä ja tavoitteisiin CO2-päästöjen vähentämiseksi sekä
esittelee useiden esimerkkien avulla yhtiön toimenpiteitä tavoitteiden
saavuttamiseksi. Lisäksi raportti kertoo Fortumin päästöjen hallinnasta,
ilmastomyötäisistä tuotteista ja palveluista sekä tutkimus- ja
kehitystoiminnasta hiiliniukan tulevaisuuden varmistamiseksi. Fortumin
lopullinen tavoite on olla täysin hiilidioksidipäästötön energiayhtiö.


Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Kari Kankaanpää, Manager, Climate Affairs, puh. 010 4532330
www.fortum.com/sustainability

Fortum on Pohjoismaihin, Venäjälle ja Itämeren alueelle keskittyvä johtava
energiayhtiö. Liiketoimintaamme on sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu
sekä voimalaitosten käyttö ja kunnossapito. Visiomme on olla ensiluokkainen
sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.