Fortum kampanjoi uusiutuvien energialähteiden puolesta

Fortum Oyj
Lehdistötiedote
3.10.2008

Fortum kampanjoi uusiutuvien energialähteiden puolesta

Fortum käynnistää mainoskampanjan, jossa kerrotaan Fortumin konkreettisista
panostuksista kestävään kehitykseen ja uusiin energiamuotoihin. ”Uuden
sukupolven energiaa” -kampanja näkyy ensi viikosta alkaen sekä televisiossa että
printtimainonnassa.

"Kampanjalla haluamme viestiä konkreettisista toimenpiteistämme puhtaamman
energiantuotannon ja ympäristön eteen. Energiantuotanto ja -kulutus aiheuttavat
suurimman osan maailman kasvihuonekaasupäästöistä, mutta me emme halua olla vain
osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua. Teemme paljon töitä sen eteen, ja nyt haluamme
kertoa näistä hankkeista myös kuluttajille ja muille sidosryhmille",
brändijohtaja Susanna Serlachius-Pressler kertoo.

Fortum on Euroopan puhtaimpia energiayhtiöitä. Päästöttömän tuotannon lisääminen
ja ilmastonmuutoksen torjuminen on keskeinen osa myös Fortumin strategiaa.
Fortum tutkii ja kehittää jatkuvasti uusia ympäristöystävällisiä
energiantuotantomuotoja yhteistyössä teknologiakehittäjien ja tutkimus­laitosten
kanssa.

Uuden sukupolven energiaa

Uudessa kampanjassa tuodaan esille Fortumin konkreettisia toimenpiteitä
puhtaamman tulevaisuuden puolesta ja kerrotaan yhtiön panostuksista tuuli- ja
aaltovoimaan sekä sähköautoihin.

Tuulivoima on nopeimmin kasvavia uusiutuvia energialähteitä maailmassa. Sen
käyttö on kasvanut 25-30 prosentin vuosivauhtia. Tuulivoiman lisärakentamista
varten Fortumiin on perustettu vahva ja kasvuhakuinen tuulivoimayksikkö.

Aaltovoimalla tarkoitetaan meren aaltojen liikkeestä tuotettavaa energiaa ja
sillä voidaan tulevaisuudessa kattaa arviolta jopa 10 prosenttia maailman sähkön
tarpeesta. Fortum on mukana kahdessa aaltovoimaprojektissa: Ruotsissa
aaltovoimaa tutkitaan yhteistyössä Uppsalan yliopiston kanssa ja Portugalissa
yhteistyössä suomalaisen AW-Energyn kanssa

Uuden sukupolven sähköautoilla tarkoitetaan hybridi- ja täyssähköautoja, joihin
sähkö ladataan suoraan verkosta. Auto kytketään verkkovirran latauspisteeseen
samaan tapaan kuin moottorinlämmitin talvella. Fortum osallistuu monin tavoin
sähköautoilun edistämiseen. Fortum ja Tukholman kaupunki ovat käynnistäneet
laajan yhteistyöhankkeen sähköautoilun tarvitseman infrastruktuurin
kehittämiseksi kaupungin alueella ja vastaava kokeilun aloittamista
valmistellaan myös Suomessa.

Lisätietoja Fortumin investoinneista tutkimukseen ja kehitykseen sekä
tulevaisuuden päästöttömiin energiamuotoihin löytyy Fortumin internet-sivuilta
osoitteesta www.fortum.fi/tutkimus

Fortum Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Susanna Serlachius-Pressler,
brändijohtaja, Fortum Oyj, 050 45 25226