FORTUM KÄYNNISTÄÄ UUDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN LOVIISASSA

Fortum on päättänyt käynnistää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA)
Loviisan ydinvoimalaitoksen yhteyteen mahdollisesti rakennettavasta kolmannesta
voimalaitosyksiköstä.

Ydinenergialain mukaan YVA-selvitys tarvitaan ennen kuin valtioneuvostolle
voidaan jättää periaatepäätöshakemus uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta
Suomeen. "YVA-menettelyllä Fortum nostaa valmiutta rakentaa uusi
ydinvoimalaitosyksikkö Loviisaan. Yhtiö ei kuitenkaan ole tehnyt päätöksiä YVA:n
jälkeisistä toimenpiteistä", kertoo johtaja Tapio Kuula Fortumista.

YVA:n ensimmäisessä vaiheessa laaditaan kuvaus laitoshankkeesta vaihtoehtoineen.
Lisäksi laaditaan raportti kuinka laitoshankkeen vaikutuksia ihmisten
elinoloihin, ympäristöön, luontoon ja luonnonvarojen hyödyntämiseen aiotaan
selvittää.

YVA:n aikana Loviisan ja sen ympäristön asukkailla ja sidosryhmillä on
mahdollisuus kertoa mielipiteensä selvitystyöstä ja sen toteutuksesta. Toisessa
vaiheessa on mahdollisuus ottaa kantaa arvioinnin aikana tunnistettuihin
ympäristövaikutuksiin. Huhtikuussa 2007 käynnistyvän selvityksen arvioidaan
valmistuvan syksyllä 2008.


Fortum Oyj
Carola Teir-Lehtinen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:
Johtaja Tapio Kuula, Fortum, puh. 010 45 24 112


Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fortum.fi