Fortum käynnistää viiden tuulivoimalan YVA-menettelyn Bergön saaressa Maalahden kunnassa

Fortum Power and Heat Oy
Lehdistötiedote
25.11.2009

Fortum käynnistää viiden tuulivoimalan YVA-menettelyn Bergön saaressa Maalahden
kunnassa

Fortum aloittaa Bergön saarelle suunnitellun enintään viiden tuulivoimalaitoksen
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Ensi vaiheessa hankkeelle
laaditaan ns. YVA-arviointiohjelma, jonka jälkeen on YVA-selostuksen vuoro.
Molemmat jätetään hankkeen yhteysviranomaisena toimivalle Länsi-Suomen
ympäristökeskukselle.

Bergön tuulivoimaloiden ympäristövaikutuksista on jo olemassa viime kesänä tehty
suppeampi ympäristöselvitys. Nyt käynnistyvän ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn arvioidaan kestävän runsaan vuoden.

Myös Bergön tuulivoimala-alueen asemakaavoitusta ollaan käynnistämässä.
Maalahden kunnan johdolla tehtävän kaavoituksen arvioidaan olevan valmis noin
vuoden kuluttua. Mikäli tarvittavat luvat saadaan suunnitellussa aikataulussa
Maalahden kunnalta ja muilta viranomaisilta, voisivat Bergön viisi tuulivoimalaa
aloittaa sähkön tuottamisen vuoden 2013 aikana.

Tuulivoimaloita suunnitellaan metsäiselle alueelle Granön kylään Bergön saaren
lounaisosaan. Alueen maanomistajilta Fortumin vuokraama ja osittain myös ostama
alue on Pohjanmaan maakuntakaavassa esitetty tuulivoiman tuotannolle
soveltuvaksi alueeksi.

Fortum aloittaa tuulimittaukset joulukuun aikana, jolloin voimala-alueelle
pystytetään väliaikainen mittausmasto.

Bergön viiden 3-5 megawatin tuulivoimalan yhteisteho on valittavasta
laitoskoosta riippuen 15-20 megawattia.

"Tuulivoimalat sijoitetaan niin etäälle asutuksesta kuin mahdollista, vähintään
puolen kilometrin päähän, jotta ne häiritsisivät mahdollisimman vähän
ympäristöä", sanoo Sebastian Johansen Fortumin tuulivoimayksiköstä.

Fortum tukee hiilidioksidittoman energian tuotannon ja uusiutuvien
energialähteiden lisäämistä ja haluaa osaltaan vastata kunnianhimoisiin
uusiutuvan energian tavoitteisiin, joihin Suomi on sitoutunut. Fortumin
tavoitteena on kasvattaa tuulivoimatuotantoa tuntuvasti vuoteen 2025 mennessä.

Fortum, Sähkö-divisioona

Lisätietoja: Sebastian Johansen, tuulivoimapäällikkö, Fortum, puh. 040 354 3683